Trwa remont ratusza w Lubawce

Trwają prace remontowe lubawskiego ratusza. Po instalacji rusztowania przystąpiono do skuwania tynków. Prezentujemy obecny stan prac budowlanych.

Przypominamy, że na zadanie inwestycyjne pn. Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, Gmina Lubawka otrzymała dofinansowanie, o czym informowaliśmy m.in. tutaj.

Planowany termin zakończenia prac upływa w kwietniu 2025 roku.

Wśród wykonanych prac znajdzie się m.in. skucie tynków, wykonanie nowych odwodnień, renowacja i odtworzenie detali sztukatorskich, renowacja krat i tarczy zegara. W pomieszczeniach zostanie wykonany m.in. demontaż części posadzek, części drzwi i ścian wewnętrznych, demontaż instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z armaturą, zostaną wykonane nowe węzły sanitarne, awaryjne oświetlenie i platforma dla osób niepełnosprawnych.

Postęp prac tej inwestycji prezentujemy tutaj.
Inne inwestycje prowadzone w regionie prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne