Kamiennogórskie szkoły podstawowe rozpoczęły zajęcia

Kamiennogórskie szkoły podstawowe rozpoczęły zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1-3. Dziś zjawiło się na nich jedynie sześcioro dzieci. Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze od dziś organizują zajęcia dla dzieci z klas 1-3. Obowiązek szkolny realizuje w nich 429 uczniów. Lekcje na razie cieszą się znikomym zainteresowaniem. Deklaracje uczestnictwa dzieci w ubiegłym tygodniu złożyło tylko 23 rodziców, a dziś do szkoły przyszło zaledwie 6 osób (1 uczeń w SP – 1 i 5 uczniów w SP – 2). Uczniowie, którzy nie przychodzą do szkoły uczestniczą…

Pokaż więcej

Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę parkometrów w Kamiennej Górze

Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę 14 parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze. Od dnia 1 czerwca br. Urząd Miasta przejmie administrowanie płatnymi parkingami w Kamiennej Górze. W zamiarach jest uporządkowanie strefy, wymuszenie większej rotacji pojazdów i zwiększenie dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie. Kamienna Góra wydzierżawi parkometry od dotychczasowego operatora Strefy Płatnego Parkowania. Firma PPUH DEJW Dawid Biernat zaoferowała najniższą cenę w przetargu – nieco ponad 259 tys. złotych. W sumie oferty złożyło dwóch przedsiębiorców. Zwycięzca będzie także musiał: dostarczyć mobilny terminal do kontroli poboru opłat,…

Pokaż więcej

Samorządy wspierają projekt budowy łącznika do powstającej drogi S3

Samorządy zrzeszone w Aglomeracji Wałbrzyskiej wspierają projekt budowy nowego łącznika z Kamiennej Góry do powstającej drogi S3. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 16 miast i gmin złożyli podpisy pod apelem skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. Przedstawiciele samorządów zrzeszonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w liście do premiera wskazują, że obecnie procedowany projekt budowy S3 nie uwzględnia potrzeb mieszkańców ich miejscowości, w przyszłości może być zarzewiem konfliktów społecznych i źródłem dodatkowych kosztów. Liczą, że interwencja premiera uelastyczni stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która mimo zabiegów burmistrza Janusza Chodasewicza, prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja i Urzędu Marszałkowskiego upiera się w realizacji węzła w Ptaszkowie w obecnie zaprojektowanym kształcie. Bez zmian projektu nie będzie można skomunikować łącznika z S3.…

Pokaż więcej

XXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 27 maja 2020 r. (środa) od godz. 13.00, w zdalnym trybie, z użyciem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XXIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie Sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Kilińskiego, R. Traugutta, T. Kościuszki, gen. J. Hallera i Piastowskiej w Kamiennej Górze. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Miasta Kamienna Góra na lata 2020-2030. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna…

Pokaż więcej

Dyrektorzy kamiennogórskich szkół podstawowych odebrali sprzęt komputerowy

Dyrektorzy kamiennogórskich szkół podstawowych odebrali dziś (wtorek, 19 maja) sprzęt komputerowy zakupiony przed Urząd Miasta. Laptopy posłużą nauczycielom i uczniom do zdalnej nauki. Samorząd kupił 25 przenośnych komputerów za 70 tysięcy złotych. Dotację w tej wysokości przyznało miastu Ministerstwo Cyfryzacji. Burmistrz Janusz Chodasewicz przekazał sprzęt na ręce: Katarzyny Bielewicz – Czyczkan, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Anny Kalisiewicz, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 2. Urząd Miasta planuje zakup kolejnej partii laptopów. Ministerstwo Cyfryzacji przyznało już Kamiennej Górze na ten cel 75 tysięcy złotych. Prawdopodobnie komputery trafią do szkół jeszcze w…

Pokaż więcej

Działki budowlane na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 o łącznej powierzchni 9396 m2, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ulicy Nadrzecznej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Przetarg odbędzie się 30 lipca 2020 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę: 489 800,00 zł. brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 50 000,00 zł do…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 35,08m2, położonego na 2 piętrze (III kondygnacja) w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 10 w Kamiennej Górze. Przetarg odbędzie się 8 lipca 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena w/w lokalu mieszkalnego z 269/1000 udziałem we współwłasności ustalona została na kwotę: 61 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 6 100,00zł do dnia 3 lipca 2020 r. na konto depozytowe…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,43m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 7. Przetarg odbędzie się 7 lipca 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena lokalu użytkowego z 136/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 265 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 26 500,00 zł do dnia 3 lipca 2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627…

Pokaż więcej

MPWiK Kamienna Góra łagodzi ograniczenia. Kasa jest czynna, wracają inkasenci

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wznowiło bezpośrednią obsługę klientów. Kasa MPWiK czynna będzie od godziny 7:15 do 14:15. W pozostałych sprawach (podpisanie umowy, wymiana lub demontaż wodomierzy itp.) pracownicy spółki proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przed wejściem do budynku należy: zdezynfekować dłonie, posiadać maseczkę ochronną, zachować minimum 2 m odległości pomiędzy osobami. Od 18 maja został także wznowiony bezpośredni odczyt wodomierzy w domach. Osoby przebywające na kwarantannie lub z innych względów obawiające się wizyt inkasentów są proszone o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie.

Pokaż więcej

Otwierają przedszkola w Kamiennej Górze

Przypominamy, że od poniedziałku, 18 maja pracę wznowią trzy miejskie placówki przedszkolne. Wszystkie kamiennogórskie przedszkola będą pracowały w reżimie epidemicznym, który reguluje rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W Kamiennej Górze w przedszkolu nr 1 zostaną uruchomione trzy grupy dwunastoosobowe. Przedszkole nr 2 uruchomi dwie grupy dziesięcioosobowe.…

Pokaż więcej

Kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy

Kamienna Góra i Dolnośląska Federacja Sportu po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu Szkolny Klub Sportowy współfinasowanego ze środków Ministerstwa Sportu. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W mieście program realizowany jest zarówno w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 2. Celem programu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów, którzy nie uczestniczą w innych zorganizowanych formach aktywności np. w klubach sportowych. Zajęcia sportowe w ramach programu Szklony Klub Sportowy powinny być prowadzone w sposób nowoczesny, różnorodny i atrakcyjny oraz motywować młodzież…

Pokaż więcej

Podziękowania dla “Społecznejszwalni”

Pracownicy Urzędu Miasta w Kamiennej Górze wspierają społeczną akcję szycia maseczek. Urzędnicy zebrali i przekazali wolontariuszom ze “Społecznejszwalni” – 2 400 zł. “Społecznaszwalnia” to nieformalna grupa, której działalność polega na szyciu i dostarczaniu maseczek bawełnianych, wielokrotnego i jednorazowego użytku. Trafiają one do osób, które najbardziej tej pomocy potrzebują. Grupa powstała w związku z ogromnymi brakami środków ochrony własnej w służbie zdrowia, a także w policji i straży pożarnej. Obecnie w akcję zaangażowanych jest około 100 osób w tym 70 szwaczy i szwaczek. Dzięki darczyńcom oraz pracy wolontariuszy udało się już…

Pokaż więcej

Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Tkactwa, Wodociągi i Spółka Mieszkaniowa

Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Tkactwa otwarte z ograniczeniami. Wodociągi i Spółka Mieszkaniowa przygotowują się do złagodzenia ograniczeń i otwarcia na przyjmowanie petentów. Może to nastąpić w przyszłym tygodniu. Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 8-18, a w środy 8 – 16. Czytelnicy są zobowiązani postępować z obowiązującymi zasadami higienicznymi: mieć zakryte usta i nos założone rękawiczki jednorazowe. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. W obu filiach oraz w głównej siedzibie biblioteki może przebywać maksymalnie po 1 osobie (poza pracownikami). Zamknięty do odwołania…

Pokaż więcej

Garaż do wynajęcia w Kamiennej Górze

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu w nieruchomości nr 7 przy ul. J. Lompy Kamiennej Górze. Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 15,68 m2 ustalona została na kwotę 104,11 zł brutto miesięcznie. Przetarg odbędzie się 27.05.2020 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 20,00 zł do dnia 25.05.2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP…

Pokaż więcej

Na sprzedaż ogródki w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 9:00 I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej pod ogródki przydomowe: Nr 17/31 o pow. 203 m2 – cena wywoławcza – 8 000,00 zł brutto, wadium 800,00 zł, Nr 17/35 o pow. 185 m2 – cena wywoławcza – 7 300,00 zł brutto, wadium 730,00 zł, Nr 17/36 o pow. 213 m2 – cena wywoławcza – 8 400,00 zł brutto, wadium 840,00 zł,.…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 74,78m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Słowiańskiej 5. Przetarg odbędzie się 9 lipca 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena lokalu użytkowego z 26,3% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi: 99 000,00 zł brutto. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  9 900,00 zł do dnia 6 lipca  2020 r. na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO…

Pokaż więcej

Orliki, stadiony i korty tenisowe otwarte z ograniczeniami

Od poniedziałku, 11 maja Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze otworzyło: stadiony przy ul. Ściegiennego i Słowackiego, boiska „Orlik” nad zalewem i przy ul. Lubawskiej oraz korty tenisowe. Użytkownicy obiektów muszą przejść obowiązkową dezynfekcję przed wejściem i wyjściem. Została także ograniczona liczba osób, które równocześnie mogą przebywać na boiskach. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów określiliśmy w regulaminach, które są do pobrania tutaj. Nadal zamknięte pozostają: place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz boisko do gry w piłkę plażową nad kamiennogórskim zalewem.

Pokaż więcej

Łagodzone ograniczenia z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Kamiennej Górze

Od poniedziałku, 11 maja łagodzone są ograniczenia związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Ratusz otwiera się na petentów, jednak wizytę trzeba wcześniej umówić telefonicznie. Otwarta zostaje kasa oraz poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Jednak w celu minimalizacji ryzyka zakażenia nadal zachęcamy do telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z urzędnikami. Zalecamy, by opłat dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych. Zasady bezpiecznego poruszania się po ratuszu Wejście do ratusza jest możliwe tylko w maseczce ochronnej. Osobiste wizyty w wydziałach należy wcześniej umówić telefonicznie. Urzędnik prowadzący sprawę wyznaczy godzinę spotkania. W ten sposób nie…

Pokaż więcej

Kamiennogórski samorząd kupił specjalistyczne maski

Kamiennogórski samorząd kupił specjalistyczne maski, które będą chroniły strażaków przed zakażeniem koronawirusem. Burmistrz Janusz Chodasewicz przekazał sprzęt Sławomirowi Graczykowi, komendantowi kamiennogórskich strażaków. Urząd miasta zakupił 28 pół-masek przeciwpyłowych i 28 kompletów pochłaniaczy. Trafią one do strażaków jako indywidualne wyposażenie. – Dziękuje bardzo za przekazany sprzęt. Po raz kolejny mogę liczyć na wsparcie ze strony kamiennogórskiego samorządu – powiedział komendant Sławomir Graczyk. Z samorządowego budżetu wydaliśmy na maseczki dla strażaków prawie 4 tysiące złotych. – Służba strażaków ma ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Dziękuję im za codzienny trud. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać kamiennogórską jednostkę – dodał burmistrz Chodasewicz. Kamiennogórski samorząd wspierał również…

Pokaż więcej

Trwają przygotowania do otwarcia przedszkoli i żłobka w Kamiennej Górze

Trwają przygotowania do otwarcia miejskich przedszkoli i miejskiego żłobka w Kamiennej Górze. Potrzebne są jednak ważne informacji od rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek. Prosimy Was o wypełnienie krótkiej ankiety. Powinno to zająć poniżej minuty. Zebrane informacje pozwolą jak najlepiej przygotować się do ponownego otwarcia przedszkoli i żłobka. Rodziców, którzy nie wypełnią ankiety, prosimy o kontakt z placówkami, do których uczęszczają ich dzieci. Link do ankiety dostępny tutaj.

Pokaż więcej

Dworzec PKP w Kamiennej Górze

W najbliższy czwartek, 7 maja kamiennogórscy radni zdecydują o przyszłości dworca w Kamiennej Górze. Aby ten zdewastowany dziś zabytek odzyskał dawny blask, konieczna jest deklaracja samorządu o przyszłej dzierżawie części pomieszczeń przez miasto Kamienna Góra. Bez niej PKP nie przystąpi do remontu. Niedawno informowaliśmy, że zabytkowy dworzec kolejowy w Kamiennej Górze trafił na listę 150 stacji kolejowych przeznaczonych przez spółkę PKP do remontu. Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz zabiegał o to przy wsparciu miłośników kolei oraz posłanki Marzeny Machałek. – Przedstawiciele PKP zadeklarowali rozpoczęcie remontu w ramach programu, który będzie…

Pokaż więcej

Życzenia – Samorząd Kamiennej Góry

Z okazji Dnia Strażaka samorząd Kamiennej Góry składa wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia. W tym wyjątkowym dniu życzymy funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom i druhnom z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej przede wszystkim bezpiecznej służby, zdrowia i pomyślności. Szczególne życzenia kierujemy do strażaków zawodowych i ochotników z jednostek na terenie powiatu kamiennogórskiego. Dzięki Waszej trudnej i niebezpiecznej pracy wszyscy możemy czuć się bezpiecznie. Dziękujemy Wam za codzienne zaangażowanie i poświęcenie.

Pokaż więcej

Co tydzień będą dezynfekowane ulice w Kamiennej Górze

Regularnie, co tydzień będą dezynfekowane ulice w Kamiennej Górze. Pierwsza akcja już za nami, o której informowaliśmy tutaj. Kolejną zaplanowaliśmy na czwartek, 30 kwietnia. Badania naukowe dowodzą, że to bardzo skuteczna forma walki z koronawirusem. Pracownicy „Spółki Mieszkaniowej” w najbliższy czwartek (w przypadku opadów termin ulegnie zmianie) powtórzą akcję dezynfekcji miasta. Specjalnym płynem dezynfekującym (na bazie chloru) zostaną spryskane: ławki parkowe, kosze na śmieci, wiaty przystankowe oraz parkometry. W kolejnych tygodniach będzie powtarzane odkażanie przestrzeni publicznej w każdy piątek. Każdorazowa akcja pochłania ok. 60 litrów substancji odkażającej. – Możemy powtarzać ją wielokrotnie, bo mamy spory…

Pokaż więcej