Działki na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 212/9 i 212/10 o łącznej powierzchni 17435 m2, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Krzeszowskiej z przeznaczeniem pod budowę obiektów związanych z usługami turystyki.

Przetarg odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 890 000,00 zł netto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 89 000,00 zł do dnia 21 listopada 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl oraz na stronie www.kamiennagora.pl.

Share

Zobacz inne