LXXVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

27 września 2023 roku o godz. 13:00 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się LXXVI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Kamienna Góra.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
8. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz inne