Działki na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr: 212/9 i 212/10 o łącznej powierzchni 17435 m2, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ulicy Krzeszowskiej. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze dla ww. działek prowadzi księgę wieczystą nr: JG1K/00023953/1.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość została ustalona na kwotę 1 223 000,00 zł brutto. Przetarg odbędzie się 29 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 123 000,00 zł do dnia 22 sierpnia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl.

Zobacz inne