Rusza budowa ścieżki w Kamdża Bike Park. To zwycięzca w Budżecie Obywatelskim

Miasto zaczyna realizację ścieżki rowerowej w Kamdża Bike Park. Ten projekt otrzymał olbrzymie poparcie w głosowaniu nad tegorocznym Budżetem Obywatelskim. Kamiennogórzanie oddali na niego aż 2044 głosy. Pomysłodawcy projektu chcą, aby miasto Kamienna Góra, zbudowało ścieżkę rowerową służącą rowerzystom do podjazdów. Obecnie w Kamdża Bike Parku jest 7 tras zjazdowych, ale brakuje trasy, którą można bezpiecznie dostać się na górę. Ścieżka ma mieć ok. 900 metrów długości. Ma być gotowa do 10 października 2021 r. – Wyłoniliśmy już wykonawcę. Wartość umowy wynosi nieco ponad 97 tys. złotych – mówi Janusz…

Pokaż więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 7. Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.…

Pokaż więcej

Powstanie ścieżka przy kamiennogórskim zalewie

Miasto przygotowuje kolejną inwestycję. W planach jest budowa ścieżki prowadzącej z ul. Księcia Bolka I do Ośrodka Wypoczynku Świątecznego “Zalew”. Ścieżka będzie miała ponad 115 metrów długości i powstanie w miejscu wydeptanego “dzikiego” przejścia. Aby ułatwić pokonanie stromych skarp, miasto zaplanowało na tej drodze cztery odcinki schodów.Inwestycja znacznie poprawi komunikację w tym miejscu. Wielu kamiennogórzan korzysta z tego skrótu.Umowa z wykonawcą została już podpisana. Projekt i prace budowlane będą kosztowały blisko 122 tys. złotych.

Pokaż więcej

Wybrano sekretarza miasta Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarza Miasta Kamienna Góra wybrany został Radosław Łukasiński z Bolkowa. O wyborze kandydata na w/w stanowisko zdecydowały następujące elementy:1)posiadane wykształcenie;2)dotychczasowe doświadczenie zawodowe;3)odpowiednie kwalifikacje;4)nastawienie na rozwój osobisty;5)znajomość przepisów prawa w wymaganym na stanowisku zakresie;6)przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Pokaż więcej

Nowe schody przy ul. Cichej w Kamiennej Górze

Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie nowych schodów prowadzących na ul. Cichą w Kamiennej Górze. Stare stopnie są już bardzo zniszczone i trudno z nich korzystać. Urząd miasta w Kamiennej Górze zlecił rozbiórkę starych schodów. Nowe powstaną na skarpie tuż obok. Wykonanie projektu i prace budowlane będą kosztowały nieco ponad 95 tys. złotych.

Pokaż więcej

Cyklofiesta w Kamiennej Górze – rejestracja

10 lipca na ścieżce rowerowej i stadionie miejskim w Kamiennej Górze odbędzie się “Cyklofiesta”. W rowerowym stylu zaczynamy lato. W programie imprezy m.in.: parada rowerów, specjalne koszulki dla uczestników, rowerowa akademia, pokazy, konkursy, domowa grochówka. Uwaga! Aby otrzymać specjalną koszulkę “Cyklofiesta” należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj lub telefonicznie w wydziale promocji i polityki społecznej UM pod numerem tel. 75 64 55 126. Koszulki otrzyma pierwszych 200 uczestników. Program: Godz.13.00 | parking przy Zajeździe Zachęta ul. Jeleniogórska 41 zbiórka uczestnikówodprawawydawanie koszulek Godz. 13.30 | ścieżka rowerowa przy ul.…

Pokaż więcej

Przetarg na farmę fotowoltaiczną rozstrzygnięty

Na prawie 10-hektarowej działce przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze powstanie farma fotowoltaiczna. Urząd miasta w Kamiennej Górze wydzierżawił ten teren na 29 lat. W przetargu wystartowało czterech oferentów. Najkorzystniejszą dla miasta ofertę złożyła firma Sunfarm3. Z tytułu dzierżawy gruntu do miejskiej kasy ma trafiać rocznie 188 tys. zł. Budżet zasili także podatek od nieruchomości oraz budynków i budowli.

Pokaż więcej

Koniec remontu na ul. Fabrycznej w Kamiennej Górze

Kamiennogórski urząd miasta zakończył prace przy przebudowie zaniedbanego przez wiele lat parkingu przy ul. Fabrycznej. Ułożenie 240 m2 kostki kosztowało 97 tys. złotych. – Po każdym deszczu podwórko zamieniało się w błotnisko. Bardzo się cieszymy, że te problemy się zakończyły – mówią mieszkańcy pobliskich domów. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

VI edycja budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz szósty zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Pula środków na realizację wybranych projektów w 2022 roku to 100 tys. zł. Uchwałą nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra wprowadzono likwidację dotychczasowych czterech okręgów i wprowadzono jeden okręg, który obejmuje całą Gminę Miejską Kamienna Góra. Projekty składać można będzie od 14 czerwca do 30 czerwca 2021 r. Uchwała określa sposób zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które…

Pokaż więcej

XLI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

17 czerwca 2021 roku o godz. 11 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1.    Otwarcie Sesji. 2.    Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 3.    Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra. 4.    Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2020 rok. 5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania. 6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania…

Pokaż więcej

Kolejna różowa skrzyneczka w Kamiennej Górze

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kolejna różowa skrzyneczka pojawiła się tym razem w kamiennogórskiej Szkole Podstawowej nr 2. Mogą z niej korzystać uczennice dotknięte problemem ubóstwa lub wykluczenia menstruacyjnego. – Wcześniej podobną skrzyneczkę przekazaliśmy do SP-1 – mówi Natalia Mataczyńska, kierownik wydziału promocji i polityki społecznej w ratuszu. Z raportów wynika, że co piąta Polka nie ma środków na zakup odpowiednich środków zabezpieczających.

Pokaż więcej

Przebudowa placu zabaw przy ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze

Wkrótce rozpocznie się przebudowa placu zabaw przy ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze.Do przetargu stanęło pięciu oferentów. Najniższa zaproponowana przez wykonawcę cena opiewa na nieco ponad 174 tys. złotych. Najdroższa oferta to ponad 279 tys. złotych. Wyniki przetargu miasto ogłosi niebawem. Na nowo zostanie zagospodarowany teren placu zabaw. Pojawią się również inne urządzenia do zabawy. Więcej o inwestycjach w regionie tutaj.

Pokaż więcej

Burmistrz apeluje o udział w Spisie Powszechnym

Szanowni Państwo. Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest to obowiązkowe badanie statystyczne, a przekazane przez Państwa dane są prawnie chronione. Spisem objęci są: mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Ten odbywający się co 10 lat spis jest niezmiernie ważny dla nas wszystkich, ponieważ jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym, a także stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez…

Pokaż więcej

Darmowe badania w kierunku osteoporozy dla kamiennogórzanek 65+

Prawie 50 tysięcy złotych wyda miasto Kamienna Góra na realizację nowego programu prozdrowotnego skierowanego do mieszkańców Kamiennej Góry. – Przystąpiliśmy do realizacji projektu „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”. To poważny problem dotykający kobiety, dlatego do nich kierujemy tę ofertę. Mieszkanki Kamiennej Góry mogą skorzystać z badania bezpłatne – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. Seniorki są najbardziej zagrożone osteoporozą – chorobą układu kostnego, która nazywana jest także „cichym złodziejem kości”. W wyniku procesu chorobowego poważnie zwiększa się ryzyko złamań. Badania wskazują, że ok. 40 proc. kobiet po pięćdziesiątym roku…

Pokaż więcej

Różowa skrzyneczka

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze pojawiła się niewielka różowa skrzyneczka. Ta inicjatywa ma pomóc w walce z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym. Z raportów wynika, że co piąta Polka nie ma środków na zakup odpowiednich środków zabezpieczających. Zamiennie wykorzystują: watę, skarpetki, tekturę lub folię. – Dzięki uprzejmości Anny Ściążko z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Wrocławia wydział promocji i polityki społecznej urzędu miasta otrzymał pierwszą różową skrzyneczkę. Przekazaliśmy ją do Szkoły Podstawowej nr 1 – mówi Natalia Mataczyńska, kierownik wydziału. – Chcemy, aby kolejne skrzynki trafiły do innych szkół…

Pokaż więcej

Bezpłatna pomoc dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych

Urząd miasta uruchomił punkt konsultacyjnym dla kamiennogórzan będących ofiarami przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków. Z pomocy mogą korzystać także członkowie ich rodzin. Punkt działa przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze (II piętro, pok. nr 10). Mieszkańcy mogą skorzystać tam z bezpłatnej pomocy: -informacja i edukacja dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy (poniedziałek, godz.: 15.30 -18.00);-pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej – spotkania indywidualne (czwartek, godz.:  15.00 – 18.00). Z pomocy w punkcie można korzystać do 13 grudnia 2021 r.

Pokaż więcej

XL Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

26 maja 2021 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.   Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Kamiennej…

Pokaż więcej

Przebudowa ulicy Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze potrwa do końca lipca

O przesunięcie terminu poprosił wykonawca prac. Wnioskował, aby mogły one potrwać do 31 sierpnia. – Pozytywnie rozpatrzyliśmy wniosek, ale określiliśmy ostateczny termin zakończenia prac na 31 lipca – wyjaśnia Dariusz Adamczyk, kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w kamiennogórskim ratuszu. Pierwotnie zakończenie przebudowy ul. Papieża Jana Pawła II zostało zaplanowane na koniec maja. Wykonawca argumentuje, że nie zdoła go dotrzymać ze względu na pandemię i zwolnienia chorobowe pracowników. Z podobnym problemem borykają się podwykonawcy robót. Według wykonawcy za spowolnienie prac odpowiedzialna jest także pogoda. W sumie przebudowa obejmie…

Pokaż więcej

Miasto rozpoczyna rozdawanie bezpłatnych maseczek medycznych

Dziś miasto rozpoczyna rozdawanie 66 tysięcy 3-warstwowych maseczek medycznych typu II R. Przypominamy, że maseczki otrzymano z Ministerstwa Zdrowia. Maseczki zostaną bezpłatnie rozdysponowane wśród mieszkańców Kamiennej Góry. Od poniedziałku, 17 maja będzie można je otrzymać w: Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Słonecznej 10 oraz w filiach przy ul. Tkaczy Śląskich 46 i ul. Słowackiego 40; Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze; miejskiej pływalni przy ul. Fabrycznej 6. Część maseczek trafi do Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra i stamtąd zostaną przekazane do wszystkich naszych jednostek oświatowych. Maseczki są…

Pokaż więcej

Księga kondolencyjna dedykowana pamięci Adama Blicharskiego

Do piątku, 21 maja w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza będzie dostępna księga kondolencyjna dedykowana pamięci Adama Blicharskiego. Osoby, które chcą dokonać wpisu w księdze, mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu: 7.30 – 15.30. Wstęp do ratusza będzie ułatwiony, ponieważ od poniedziałku zostaną złagodzone obostrzenia pandemiczne.

Pokaż więcej

Miasto łagodzi ograniczenia

Od poniedziałku, 17 maja zostają złagodzone ograniczenia związane z funkcjonowaniem urzędu miasta w Kamiennej Górze. Ratusz będzie otwarty, jednak wizytę trzeba wcześniej umówić telefonicznie. Otwarta zostaje kasa oraz poszczególne wydziały urzędu miasta. Jednak w celu minimalizacji ryzyka zakażenia nadal zachęcamy do telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z urzędnikami. Zalecamy, by opłat dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych. Zasady bezpiecznego poruszania się po ratuszu Wejście do ratusza jest możliwe tylko maseczce ochronnej. Osobiste wizyty w wydziałach należy wcześniej umówić telefonicznie. Urzędnik prowadzący sprawę wyznaczy godzinę spotkania. W ten sposób nie chcemy narażać petentów…

Pokaż więcej

Akcja “Czysta Kamienna Góra”

Zapraszamy do udziału w akcji “Czysta Kamienna Góra”. W sobotę 22 maja mieszkańcy będą sprzątali teren wzdłuż trasy rowerowej. Prosimy o zgłoszenie udziału do 21 maja pod nr tel. 756455127 lub 756455129. Zbiórka o godzinie 9 przy ul. Lubawskiej (stacja obsługi rowerów).Po sprzątaniu ok. godz. 13 spotykamy się na ognisku w parku rowerowym Kamdża. Urząd Miasta Kamienna Góra zapewni: worki, rękawice, pojemniki na zbiórkę odpadów oraz ogniskowy poczęstunek. Prosimy o zachowanie dyscypliny pandemicznej.

Pokaż więcej

Lokal użytkowy na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,43 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7.   Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena lokalu użytkowego z 136/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 179 000,00 zł brutto.    Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 18 000,00 zł do dnia 15 czerwca 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020…

Pokaż więcej

Lokal użytkowy na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 98,85 m2, położonego przy ul. A. Mickiewicza 2 w Kamiennej Górze.  Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena lokalu użytkowego z 88/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 125 000,00 zł brutto.   Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 12 500,00 zł do dnia 15 czerwca 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226…

Pokaż więcej

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 15,52 m2, położonego w budynku nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze.  Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena lokalu mieszkalnego z 22/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 28 500,00 zł brutto.    Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 900,00 zł do dnia 16 czerwca 2021 r. na konto depozytowe Gminy…

Pokaż więcej

Zmiana godzin pracy urzędu miasta w dniu pogrzebu zastępcy burmistrza

13 maja ze względu na uroczystości pogrzebowe zastępcy burmistrza Adama Blicharskiego urząd miasta będzie czynny do godziny 12:30. Zarządzenie burmistrza Kamiennej Góry w sprawie zmiany godzin pracy urzędu ma umożliwić pracownikom uczestnictwo w pogrzebie. Uroczystość odbędzie się w czwartek, 13 maja. Rozpoczęcie zaplanowano o godzinie 13 w kościele św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze. Następnie kondukt żałobny przejdzie na cmentarz przy ul. Katowickiej.

Pokaż więcej

Ogłoszono żałobę na terenie Kamiennej Góry

W zawiązku ze śmiercią zastępcy burmistrza Adama Blicharskiego burmistrz Janusz Chodasewicz ogłosił żałobę na terenie Kamiennej Góry. Obowiązuje ona od 11 do 13 maja.     – Nakazuję wywieszenie na budynku Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz budynkach jednostek organizacyjnych gminy miejskiej flag w barwach miasta przewiązanych kirem – czytamy w zarządzeniu.   Flagi na masztach w mieście mają zostać opuszczone do połowy. Burmistrz zaapelował także o zaniechanie organizowania w dniach żałoby imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym i sportowym. Uroczystości pogrzebowe Adama Blicharskiego odbędą się w czwartek, 13 maja.…

Pokaż więcej

Księga kondolencyjna

W Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza wystawiona zostanie księga kondolencyjna zadedykowana pamięci wiceburmistrza Adama Blicharskiego. Będzie ona dostępna od wtorku, 11 maja. Z uwagi na pandemię wejście osób, które będą chciały się do niej wpisać, będzie możliwe w towarzystwie pracownika urzędu. Dyżurni będą oczekiwali przy drzwiach do ratusza. Godziny wystawienia księgi podamy jutro.

Pokaż więcej

Zobacz na co Kamienna Góra wyda 5,7 mln zł z odszkodowań za grunty pod budowę S3

Wiadomo już na co miasto Kamienna Góra wyda 5,7 mln zł z odszkodowań za grunty pod budowę drogi S3. Rada miasta zgodziła się także na emisję miejskich obligacji, które zapewnią finansowanie kolejnych wydatków inwestycyjnych. Za pieniądze z odszkodowań miasto ma wykonać m.in.: przebudowę jazu na rzece Zadrna, który zapewni lepsze zasilanie zalewu w wodę i poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe; wniesienie udziałów do TBS i budowę blisko 50 mieszkań w budynkach przy ul. Broniewskiego i Staszica; budowę dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej; przygotowanie dokumentacji na remont ul. Wrzosowej w Kamiennej…

Pokaż więcej

Kamienna Góra czeka na środki z Krajowego Planu Odbudowy

Burmistrz Janusz Chodasewicz wspólnie z innymi dolnośląskimi samorządowcami zaapelował o jak najszybsze uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy. Ustawą w sprawie ratyfikacji wielomiliardowego funduszu właśnie zajmują się posłowie na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu. Spotkanie dolnośląskich samorządowców zorganizowała poseł Marzena Machałek, która zwróciła się do parlamentarzystów o odpowiedzialne głosowanie w tej sprawie. – Te pieniądze pomogą w rozwoju naszych miast i gmin – powiedział burmistrz Janusz Chodasewicz. – Należy się jeszcze zastanowić nad sposobem podziału tych funduszy. Jako samorządowcy chcielibyśmy mieć jak największy wpływ na poziomie lokalnym. Ich dzielenie przez urzędy marszałkowskie nie jest…

Pokaż więcej

Kolejna blokada zniszczona

To już piata zniszczona blokada wjazdu na teren kamiennogórskiego zalewu. Ta ostatnia przetrwała zaledwie dwa dni. W tym rejonie zostanie zamontowana jedna z miejskich fotopułapek. Zdjęcia samochodów łamiących zakaz wjazdu będą przekazywane policji. Zamontowana zostanie również kolejna nowa blokada. Łamanie zakazu wjazdu jest drogowym wykroczeniem zagrożonym 150-złotowym mandatem. Źródło: UM Kamienna Góra

Pokaż więcej

Zakończono projekt oświetlenia kamiennogórskich ulic

Zakończono projekt wymiany i rozbudowy ulicznego oświetlenia w Kamiennej Górze. Na ponad 80 ulicach pojawiło się prawie 1000 nowych latarni. Ta duża miejska inwestycja jest już po odbiorze końcowym. W mieście wymieniono prawie 700 starych latarni. Zupełnie nowe oświetlenie pojawiło się w ponad 300 punktach. Projekt kosztował ponad 5,7 mln złotych, z czego 2,4 mln zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych. Wszystkie lampy mają nowoczesne żarówki w technologii LED. To źródło światła jest energooszczędne i pozwoli zaoszczędzić ok. 40 – 50 procent energii. Będzie też można nimi centralnie sterować, np. w…

Pokaż więcej

Miasto szuka sekretarza

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – sekretarz miasta Kamienna Góra. Dokumenty w zaklejonej kopercie należy wrzucać do urny znajdującej się przed urzędem lub przesyłać: do: 10 maja 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Miasta Kamienna Góra”.  Główny zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku: przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu; usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr; kontrola dyscypliny…

Pokaż więcej

Wkrótce ruszą prace projektowe modernizacji ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze

Wkrótce ruszą prace projektowe modernizacji ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. W ogłoszonym przez samorząd przetargu wystartowały trzy firmy projektowe. Zaoferowały przygotowanie dokumentacji za cenę od 134 tys. zł do ponad 191 tys. zł. To drugi przetarg na to zadanie. Poprzedni był nieskuteczny ze względu na zbyt wysokie ceny ofert. Przebudowa ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Lubawskiej obejmie: wymianę nawierzchni, budowę chodników i miejsc parkingowych, w miarę potrzeb zostaną wymienione sieci podziemne. – Istotna jest też poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic: Lubawskiej i Ziemskiej oraz biegnącej tam ścieżki rowerowej – mówi…

Pokaż więcej

Przygotowują projekt modernizacji szkoły przy ul. Lubawskiej

Dziesięć ofert wpłynęło w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku byłej szkoły przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze.  Po modernizacji powstanie tam miejski żłobek, przedszkole oraz Dom Dziennego Pobytu dla kamiennogórskich seniorów.Na wykonanie projektu zabezpieczono w miejskim budżecie 350 tys. złotych. Wśród dziesięciu złożonych ofert ceny oscylują od nieco ponad 117 tys. złotych do ponad 510 tys. złotych. Pod koniec ubiegłego roku kamiennogórski samorząd pozyskał 2,5 mln złotych dotacji na modernizację dawnej szkoły. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Prace będziemy etapować i realizować w…

Pokaż więcej

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieca

Dokumenty można składać do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Nabór odbywa się w sali gimnastycznej byłego gimnazjum przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze. Dziś rano przed wejściem ustawiła się kolejka zainteresowanych otrzymaniem dotacji. Mieszkańcy stworzyli nieformalną listę oczekujących i „komitet kolejkowy”.– O godzinie 9 rozpoczęto przyjmowanie dokumentów – mówi Ewelina Tokarska, kierownik wydziału gospodarki lokalowej w kamiennogórskim ratuszu. – Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dotacji jest ocena punktowa wniosku. Kolejność ich składania będzie decydująca jedynie w przypadku wniosków z tą samą ilością punktów –…

Pokaż więcej

XXXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

28 kwietnia 2021 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza, w trybie hybrydowym z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra. Porządek obrad: 1.    Otwarcie Sesji. 2.    Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. 3.    Przyjęcie Protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra. 4.    Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami. 5.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady między Sesjami. 6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. 7.    Podjęcie…

Pokaż więcej

Farma fotowoltaiczna w Kamiennej Górze?  

Ogłoszono przetarg na dzierżawę prawie 10 hektarowej działki przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. Mogą w nim wystartować podmioty zainteresowane budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej.  Przetarg odbędzie się 25 maja 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze (sala nr 211).  Licytacja wysokości czynszu wystartuje od 90 tys. zł za każdy rok dzierżawy gruntu. Zaproponowano, aby okres dzierżawy wynosił 29 lat.   Szczegóły przetargu znajdziecie tutaj. Kilka podmiotów zainteresowanych lokalizacją farmy fotowoltaicznej przy ul. Lubawskiej oglądało już teren przyszłej inwestycji.  

Pokaż więcej

Chronią miejskie lasy przed szkodnikami

Jak co roku dokonano przeglądu stanu drzewostanu w miejskich lasach. W ramach standardowych zabiegów związanych z gospodarką leśną należy usunąć niewielką część chorych drzew. Są to rośliny zasiedlone przez szkodniki owadzie. Miasto usuwa także wywroty i złomy.   Cięcia sanitarne są prowadzone w miejskich lasach: na Górze Parkowej, przy ul. Wiejskiej oraz na oś. Antonówka. Selekcję drzew zlecono specjaliście z zakresu leśnictwa i uzyskano niezbędne zezwolenia. Wycince podlegają wyłącznie chore sztuki. W sumie z miejskich zalesień do lipca bieżącego roku zostanie usuniętych ok. 173 m3 drewna.   – Jesteśmy zmuszeni…

Pokaż więcej