Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych.

Starosta Kamiennogórski, Pełnomocnik Starosty ds. Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu – Biuro Regionalne w Wałbrzychu, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego na spotkanie, podczas którego zostaną przeprowadzone konsultacyjne projektu “Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” oraz warsztaty dotyczące wypełniania ofert na realizację zadań publicznych.

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt dokumentu “Roczny programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” – stanowiącego załącznik do uchwały Nr 232/2017 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 6 października 2017 r. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadania pytań dotyczących projektu w/w dokumentu, a także będą mogli przekazać swoje uwagi i opinie do projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Cecylia Skulska – Pełnomocnik do spraw Organizacji Pozarządowych.

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy i jej celem będzie omówienie nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu – Biura Regionalnego
w Wałbrzychu.

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:
– kluczowe elementy projektu,
– uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego,
– cel główny i cele szczegółowe zadania publicznego,
– opis grupy docelowej zadania publicznego,
– szczegółowy opis działań projektowych,
– formułowanie rezultatów: produkty, rezultaty twarde i miękkie,
– harmonogram projektu,
– tworzenie budżetu projektu,
– praca wolontariuszy jako wkład własny,
– wkład rzeczowy.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne i przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Spotkanie odbędzie się dnia 9 listopada 2017 roku (czwartek) od godz. 12:00 do godz. 18:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (ul. Broniewskiego 15) w sali sesyjnej (III piętro).

Swój udział w spotkaniu można potwierdzić do dnia 6 listopada 2017 roku telefonicznie – pod numerem telefonu 75 645 01 29 / 75 645 01 04, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie, Uchwała, Formularz, Oferta.Share

Zobacz inne

Leave a Comment