Zamontowano stojaki na rowery

Dobiega końca realizacja projektu pn. “Remont istniejącej wiaty i dostosowanie jej do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej” w miejscowości Czadrów. W ramach projektu wyremontowano wiatę znajdującą się przy boisku sportowym i zamontowano stojaki na rowery. Niebawem uzupełniona zostanie stacja samoobsługowa napraw rowerów i zamontowana tablica ze szklakami rowerowymi.

Przypominamy, że projekt jest realizowany dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 29 754 zł na remont obiektu i dostosowanie go do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej pozyskało Stowarzyszenie Brama Czadrowska.

Prezentujemy obecny stan prac remontowych.
Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment