Trwa konserwacja rzeki Zadrna

Przypominamy, że prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów. Po wykonanych pracach związanych z ręcznym wykoszeniem porostów z koryta i poboczy rzeki przystąpiono do odmulania i wydobycia z cieku roślin korzeniących się.

Prace wykonywane są na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konserwacja rzeki na tym odcinku pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu.

Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.
Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Zobacz inne

Leave a Comment