Zakończono remont pomnika na Górze Parkowej

Dobiegł końca remont pomnika znajdującego się na Górze Parkowej w Kamiennej Górze. Przypominamy, że prace zlecone przez kamiennogórski Urząd Miasta polegały na wymianie spoin kamiennej okładziny i zamocowaniu odspojonych elementów. Dawny obelisk ofiar wojny, obecnie upamiętniający pomordowanych w kamiennogórskiej filii obozu Gross Rosen został również gruntownie wymyty i zabezpieczony przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Koszt remontu, który wyniósł 28 tys. zł sfinansował Urząd Miasta z dotacji udzielonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share

Zobacz również

Leave a Reply