Trwają prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów

Przypominamy, że na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzone są prace konserwacyjne rzeki Zadrna na odcinku Czadrów-Krzeszów. Konserwacja rzeki pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu.

Wśród zaplanowanych prac znajduje się:

 • Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia
 • Mechaniczne rozdrobnienie krzaków oraz gałęzi
 • Ręczne wykoszenie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porostów
 • Wygrabienie wykoszonych porostów
 • Ręczne usuwania namułu
 • Wycinka drzew zgodnie z metodą określoną w przedmiarze robót, pozyskanie oraz zagospodarowanie surowca drzewnego, następnie zakup pozyskanego drewna zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zarządzie Zlewni
 • Roboty ziemne z przewozem taczkami
 • Wydobycie z cieku roślin korzeniących się (hakowanie)
 • Wykopy (zabudowa wyrw brzegowych)
 • Wykonanie opasek faszynowych
 • Wykonanie narzutu kamiennego
 • Odmulenie koparko-odmularkami cieku
 • Załadunek i wyładunek oraz transport lądowy
 • Talerzowanie kłaczy roślin
 • Roboty przygotowawcze i wykończeniowe (uporządkowanie przekazanego terenu).

Prezentujemy obecny stan prac konserwacyjnych.
Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Zobacz inne

Leave a Comment