Zakończenie roku szkolnego w ZSZiO

Dnia 23 czerwca 2017 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po wprowadzeniu sztandaru został odśpiewany hymn państwowy, następnie Pani Dyrektor Mariola Jaciuk przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości.
Podczas uroczystości zostało nagrodzonych wielu uczniów m.in. za wyniki w nauce, najlepszą frekwencję w roku szkolnym, najlepsze wyniki sportowe. Uroczyście pożegnano również nauczycielki odchodzące ze szkoły.Naukę w ZSZ ukończyli:

1) klasa 3f Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników, KLASA WIELOZAWODOWA, wychowawca pani Sylwia Oleksy.
2) klasy 3g Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników, zawód: KUCHARZ i SPRZEDAWCA, wychowawca pani Zuzanna Dziedzic – Olszak.
3) klasa 3h Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników, zawód: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH i OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH wychowawca pan Waldemar Jagielski.
4) klasa 3m Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych Pracowników, zawód: ŚLUSARZ, wychowawca pani Aurelia Krasowska – Sopata.

Tytuł Absolwenta roku 2016/2017 w kategorii zasadniczej szkoły zawodowej zdobyła uczennica klasy 3g, zawód sprzedawca, która na świadectwie ukończenia szkoły uzyskała średnią ocen 5,0 oraz wzorowe zachowanie, Larysa Drewnowska.

Wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie:

Łukasz Ferenc
Agata Kiełbasa
Adriana Golakiewicz

Za dobre wyniki w nauce wyróżnieni zostali:

z klasy 3f:
Katarzyna Różańska
Kamila Baziak
Mariusz Janusek

z klasy 3g:
Marlena Mlazga
Klaudia Noga
Paulina Sobolewska

z klasy 3h:
Albin Jasnos

Za pracę na rzecz szkoły wyróżnieni zostali:

Adrian Smoleń
Justyna Pasiut
Angelika Beresińska
Natalia Kiełbasa
Zuzanna Szpilowska

Za osiągnięcia sportowe wyróżnieni zostali:

Dominika Takowska
Bartosz Siwak
Patryk Minicki
Adrian Zając

W drugiej części uroczystości odbyło się nadanie uczniom klas mundurowych technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości, oraz logistyka w straży pożarnej, kolejnego stopnia awansu, zgodnie z regulaminem klas mundurowych.

Wśród klas promocyjnych wyróżnienia otrzymali:

W kategorii technikum najwyższą średnią ocen uzyskała uczennica klasy 1c Karolina Woźniak ze średnią ocen 5,18.
W kolejnym roku szkolnym Karolina będzie stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

Wyróżnieni uczniowie klasy 1c:
Agnieszka Ciesielska
Magdalena Rybandt
Klaudia Stelmaszczyk
Weronika Ziemichód

z klasy 1a:
Nikola Poręba

z klasy 1e:
Marcelina Karwacka
Marcelina Kumorek
Kaja Maćków

z klasy 2r:
Szymon Atleński
Marta Mordarska

z klasy 3a:
Dominika Macowska
Patrycja Majcher

z klasy 3b:
Marta Górowska
Katarzyna Ogorzałek

Wyróżnienie otrzymał również uczeń klasy 2r, który wykazuje się szczególnymi osiągnięciami w zakresie mechatroniki – Kamil Kiełbasa.

W kategorii zasadniczej szkoły zawodowej najwyższą średnią ocen uzyskała uczennica klasy 2f, Natalia Jelińska ze średnią ocen 5,45.

Pozostałe wyróżnienia

z klasy 2f:
Julita Tuszyńska.

z klasy 2g:
Natalia Obara
Nikola Pichniarczyk
Damian Szafira
Sara Szczyrbak

z klasy 2m:
Kacper Gąsienica – Jędrzejczyk.

Z klasy 1f:
Nikola Jargieło.

W szkolnym konkursie Prymus – najlepsze wyniki w nauce:
w kategorii technikum zajęła klasa 1e oraz w kategorii zasadniczej szkoły zawodowej zajęła klasa 2g.

W szkolnym konkursie na najlepszą frekwencję:
w kategorii technikum zajęła klasa 1c oraz w kategorii zasadniczej szkoły zawodowej zajęła klasa 1m.

Wyróżnienie otrzymały również uczennice klasy 1c: Wioleta Skrzypek i Weronika Ziemichód, które w ciągu całego roku szkolnego uzyskały wzorową frekwencję 100%.

Podziękowania za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły w roku szkolnym 2016/2017 odebrali rodzice:

Pani Lucyna Fitzet
Pani Aneta Zielińska
Pan Robert Lewicki
oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Zuzanna Maruszczak

Dyrektor szkoły, przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz SU podziękowali za pracę nauczycielom odchodzącym ze szkoły: pani Halinie Kozik, pani Annie Kusiołek, pani Danucie Borkowskiej.

Na zakończenie dyrektor szkoły pogratulowała uczniom sukcesów i życzyła bezpiecznych wakacji. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment