XIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 29 października 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym oraz realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej na terenie
powiatu kamiennogórskiego.
7. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych.
8. Promocja Powiatu Kamiennogórskiego – podsumowanie.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kamiennogórskim za rok szkolny 2018/2019.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2020 na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego w 2019 rok.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment