Ogłoszenie Starosty Kamiennogórskiego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 22 października 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

(Zarządzenie nr 45/2019 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22.10.2019 r.)

Share

Zobacz inne

Leave a Comment