Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 17 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2023 z dnia 17.02.2023 r.).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment