Wybrano wykonawcę remontu drogi w Czadrowie

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wybrało najkorzystniejszą ofertę na remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. z Kamiennej Góry w cenie brutto 849 773,46 zł. i gwarancji na przedmiot zamówienia w wysokości 84 miesięcy.

W postępowaniu złożonych było 6 ofert.

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta 11 października, remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku.

Więcej informacji w artykule Remont drogi w Czadrowie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment