Remont drogi w Czadrowie

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ogłosiło przetarg na remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”.

Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów.

Remont drogi biegnącej przez „dolny Czadrów” będzie polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych.

Remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Kwota przeznaczona na remont drogi przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wynosi 1 018 050, 71 zł.
Oferty złożyło sześciu wykonawców.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

81050

81052

Share

Zobacz inne

Leave a Comment