Remont drogi w Czadrowie

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Zostaną jeszcze wykonane drobne prace korekcyjne. Remont drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów” polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Po wygranym przetargu remont drogi wykonała firma: Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Więcej informacji na…

Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Po wycince drzew, wymianie przepustów i wykonaniu podbudowy, rozpoczęto układanie asfaltu. Przypominamy, iż droga w tzw. „dolnym Czadrowie” doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a kwota przeznaczona na prace remontowe wynosi 1 018 050, 71 zł. Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma: Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Po wstępnych informacjach, iż układanie asfaltu nastąpi w grudniu widać, że…

Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Rozpoczęto podbudowę podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem. Nadal są wykonywane prace wymiany przepustów pod drogą na rury polietylenowe spiralnie karbowane. Remont miał zakończyć się do 18 listopada. Już wiadomo, że termin robót się przedłużył. Układanie asfaltu zaplanowano na grudzień. Oby warunki atmosferyczne sprzyjały. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D, w „dolnym Czadrowie”. Po wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i wyprofilowaniu skarp wykonano frezowanie nawierzchni asfaltowej. Kolejnym etapem jest rozbiórka i wymiana istniejących przepustów pod drogą. Wykonawcą remontu drogi jest firma Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Trwa remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Pierwszy etap polega na wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu itp. Remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat remontu drogi nr 3477 D dostępnych tutaj.

Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Rozpoczął się pierwszy etap remontu drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi biegnącej przez „dolny Czadrów” będzie polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Przetarg na wykonanie remontu wygrała firma: Usługi Montażowo-Budowlane…

Pokaż więcej

Wybrano wykonawcę remontu drogi w Czadrowie

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze wybrało najkorzystniejszą ofertę na remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. z Kamiennej Góry w cenie brutto 849 773,46 zł. i gwarancji na przedmiot zamówienia w wysokości 84 miesięcy. W postępowaniu złożonych było 6 ofert. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta 11 października, remont ma zakończyć się do 18 listopada 2016 roku. Więcej informacji w artykule Remont drogi w Czadrowie.

Pokaż więcej

Remont drogi w Czadrowie

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ogłosiło przetarg na remont drogi powiatowej nr 3477 D w Czadrowie. Jest to odcinek drogi biegnącej przez tzw. „dolny Czadrów”. Droga doznała zniszczeń przez powódź w 2012 roku i dodatkowo przez nadmierne obciążenie pojazdami w czasie remontu drogi głównej nr 3468 D Czadrów-Krzeszów. Remont drogi biegnącej przez „dolny Czadrów” będzie polegał m.in. na wymianie wszystkich warstw konstrukcyjnych, wzmocnieniu podłoża gruntownego, wymianie przepustów drogowych będących w złym stanie technicznym, wycince drzew, krzaków, usunięciu pni, oczyszczaniu rowu z namułu i montażu barier ochronnych. Remont ma zakończyć się…

Pokaż więcej