Uroczystość obłóczyn w Chełmsku Śląskim

W dniu 20 września br. w kościele pw. Św Rodziny w Chełmsku Śląskim odbyła się uroczystość obłóczyn ks. Stanisława Kowalskiego. Obłóczyny to akt nałożenia szat liturgicznych kanonika Kapituły Krzeszowskiej. Mszy przewodniczył kustosz ks. Marian Kopko przy udziale ks. Kanclerza Kurii Legnickiej Józefa Lisowskiego. W uroczystości wzięła udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz Członek Zarządu Powiatu Adam Krok.

Zobacz inne

Leave a Comment