Śniadanie prasowe z poseł Iwoną Krawczyk

W dniu 4 lutego 2019 roku w kamiennogórskim Biurze Poselskim Poseł na Sejm RP Iwony Krawczyk (PO-KO) odbyło się pierwsze śniadanie prasowe z lokalnymi mediami. Rozmowa z mediami stanowiła element polityki informacyjnej Iwony Krawczyk i zapoczątkowała serię cyklicznych spotkań, które będą się odbywać raz w miesiącu. Tym sposobem posłanka będzie informować o swojej bieżącej pracy w Sejmie RP i planach na przyszłość.

W trakcie spotkania Iwona Krawczyk przedstawiła kilka nurtujących tematów. Jednym z nich były zmiany Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w której partia rządząca (PiS) chce wprowadzić opłatę za łóżko dla rodziców dzieci leczonych w szpitalu.

Poseł Iwona Krawczyk: „Projekt ustawy reklamowany jest jako zapewniający darmowe pobyty rodziców obok dzieci chorujących w szpitalu. Niestety prawda jest inna. Jak się wczytamy w tekst z tego projektu, to w artykule 35 jest mowa, że oczywiście pewne koszty nie są liczone, ale nie dotyczy to opłaty za łóżko, użytkowanie pościeli i posiłków. To jest w zasadzie to za co płacimy w każdym hotelu. Musimy pamiętać, że pobyt rodzica na oddziale jest częścią leczenia. Takie stanowisko wielokrotnie wyrażało Polskie Towarzystwo Pediatryczne.
W przypadku gdyby ta ustawa została w takim kształcie jak obecna propozycja, czyli rodzic płaci za wyżywienie, za łóżko i za pościel. W Polsce opłaty za łóżka są bardzo zróżnicowane, są właściwie nieuregulowane i każdy dyrektor szpitala może narzucić taką czy inną opłatę. Świetnie, że próbuje się to uregulować tylko nie w tym kierunku. To powinno być uregulowane tak, aby rodzic był traktowany jako fragment leczenia.
Rodzic chorego dziecka ma ogromne znaczenie terapeutyczne, opiekuńcze, a nawet wspiera proces leczniczy.
Być może są to oczekiwane zmiany przez np. dyrektorów szpitali, ponieważ przynoszą dodatkowy dochód, ale trudno mi w to uwierzyć! Nikt na chorych dzieciach i ich rodzicach nie powinien oczekiwać zarobku”

Kolejnym poruszonym tematem był rządowy projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Poseł Iwona Krawczyk: „Ustawa o rodzicielskim świadczeniu autorstwa PiS – matki, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury jest kolejnym (po „500+”) rozwiązaniem skrajnie niesprawiedliwym.
Świadczenie uzupełniające otrzyma ok. 86 tys. kobiet z 820 tys., które urodziły i wychowały 4 i więcej dzieci a jednocześnie pracowały zawodowo. Pokrzywdzone zostaną te matki, które jednocześnie pracowały, wychowywały dzieci i wypracowały świadczenia emerytalne na najniższym poziomie.
Projekt nie obejmował mężczyzn wychowujących dzieci. Dlatego Platforma Obywatelska złoży dwie poprawki: pierwsza promująca pracę kobiet (tzn. dodatkowe środki finansowe dla matek), które wychowały 4 i więcej dzieci i wypracowały świadczenia emerytalne co najmniej na najniższym poziomie. Druga zakładająca równe traktowanie mężczyzn w sytuacji kiedy tata/opiekun wychowuje 4 i więcej dzieci”.

Podczas śniadania prasowego zostało poruszonych wiele tematów z polityki krajowej i jeszcze więcej dotyczących bardziej lokalnych problemów. Całe spotkanie przebiegło w formie swobodnej dyskusji przy posiłku i gorącej kawie.

Share

Zobacz inne

3 Thoughts to “Śniadanie prasowe z poseł Iwoną Krawczyk”

  1. […] z mediami stanowi element polityki informacyjnej Iwony Krawczyk. Cykl spotkań prasowych został zapoczątkowany 4 lutego br. Tym sposobem posłanka informuje o swojej bieżącej pracy w Sejmie […]

  2. […] z mediami stanowi element polityki informacyjnej Iwony Krawczyk. Cykl spotkań prasowych został zapoczątkowany 4 lutego br. Tym sposobem posłanka informuje o swojej bieżącej pracy w Sejmie […]

Leave a Comment