II śniadanie prasowe z poseł Iwoną Krawczyk

W dniu 4 marca 2019 roku w kamiennogórskim Biurze Poselskim Poseł na Sejm RP Iwony Krawczyk odbyło się drugie śniadanie prasowe z lokalnymi mediami.

Rozmowa z mediami stanowi element polityki informacyjnej Iwony Krawczyk. Cykl spotkań prasowych został zapoczątkowany 4 lutego br. Tym sposobem posłanka informuje o swojej bieżącej pracy w Sejmie RP.

Podczas drugiego śniadania prasowego poseł Iwona Krawczyk poruszyła dwa istotne tematy. Pierwszym były żądania Związku Nauczycielstwa Polskiego i deklaracjach rządowych w tej sprawie. Zwróciła uwagę na rozbieżności w deklarowanych i zaplanowanych w budżecie państwa kwotach podwyżek dla nauczycieli w 2019 roku.

Poseł Iwona Krawczyk: „Platforma Obywatelska w latach 2008-2013 przeprowadziła znaczne podwyżki dla nauczycieli. Wtedy płaca nauczycieli wzrosła o 50%. Kosztowało to budżet państwa blisko 12 miliardów złotych. Mieliśmy sytuację taką, że nauczyciel, który zarabiał pensję minimalną mógł powiedzieć, że zarabia na poziomie średniej krajowej.
Dzisiaj płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto (netto 1634 zł), a przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw to 4798, 27 zł brutto.

Nauczyciele to nie jest grupa, która sięga po radykalne formy protestu. Dzisiaj nie mają wyjścia. Płace zasadnicze nauczycieli wzrosły od stycznia br. od 83 do 115 zł netto. Po podwyżkach Minister Zalewskiej wynoszą one netto:
stażysta – 1834 zł (83 zł więcej niż obecnie),
kontraktowy – 1885 zł (87 zł więcej),
mianowany – 2132 zł (99 zł więcej),
dyplomowany – 2492 zł (115 zł więcej).

Pani Minister Zalewska oszukuje, opowiada o bardzo wielu różnych kwotach. Tak naprawdę te kwoty, które są realne i za które może wziąć odpowiedzialność to jest 1 mld 900 mln zł – i tyle jest zarezerwowane w budżecie państwa.

Nasza poprawka do budżetu państwa na 2019 r., zwiększająca subwencję oświatową o 4 miliardy złotych nie została przyjęta.

Przedstawiciele związków zawodowych ocenili przedstawione propozycje oraz dotychczasowe efekty rozmów ze stroną rządowa jako fatalne, według ZNP wyczerpane zostały wszelkie formuły, które wynikają z dialogu prowadzonego z MEN na temat drastycznej sytuacji w zakresie finansowania edukacji, w tym płac nauczycieli. 

Zdaniem przedstawiciele samorządów podwyżki dla nauczycieli powinny być pokryte z budżetu Państwa, a nie z budżetów samorządów.

Skoro realne jest zaplanowanie kolejnych wydatków z budżetu Państwa na poziomie ponad 42 mld złotych, o czym dowiedzieliśmy się kilka dni temu na konwencji PiS-u,  to tym bardziej realne powinno być podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników oświaty o wnioskowane przez ZNP 1000 zł.”

Drugim tematem było spotkanie pn. (S)prawa Polek, które odbędzie się 11 marca 2019 roku w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa. W spotkaniu wezmą udział posłanki Platformy Obywatelskiej: Iwona Krawczyk, Elżbieta Radziszewska, Bożena Henczyca.
Kampania (S)prawa Polek to społeczna debata o pozycji kobiet i wzmacnianiu ich roli w społeczeństwie, która ruszyła w maju ubiegłego roku. Dzięki spotkaniom, które organizowane są w całym kraju zostanie stworzona programowa propozycja PO dla kobiet. Podczas spotkań poruszane są ważne społecznie tematy dotyczące kobiet, jak kwestia aborcji, in vitro czy urlopu rodzicielskiego.

Poseł Iwona Krawczyk: „Sprawa Polek o świadomości, równości i bezpieczeństwie, o faktach z przeszłości, realizacji obecnych działań, które złożą się na rozwiązania w przyszłości. Chcemy mówić i działać by pomóc sobie i innym walczyć o siebie, przeciwstawiać się dyskryminacji, przemocy fizycznej i psychicznej, w pełni korzystać z równouprawnienia w każdym obszarze życia. Nic o nas bez nas – świadome i odpowiedzialne decyzje, zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Tak dla: edukacji seksualnej, realizacji konwencji antyprzemocowej, skutecznej egzekucji alimentów, profilaktyki i promocji zdrowia, dostępu do środków antykoncepcyjnych, równouprawnienia i zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym.

Stół podczas śniadania prasowego wypełniły produkty spożywcze lokalnych przedsiębiorców z Krzeszowa.

Zobacz inne

Leave a Comment