Ścieżka rowerowa Kamienna Góra-Krzeszów

Przypominamy, iż trwa facebook’owa akcja poparcia budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej Kamienna Góra-Krzeszów.
Jeżeli jesteś za rozwojem naszego regionu polub fanpage wsparcia budowy ścieżki.

Podajemy do wiadomości kilka informacji o planowanej inwestycji na terenie miasta Kamienna Góra.

Planowana inwestycja to zadanie w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt 3.4.4 “Wdrażanie strategii niskoemisyjnej”. Jest to projekt łączony tzn. 50% środków przeznaczonych będzie na drogi rowerowe, a pozostałe 50% na wymianę oświetlenia w Kamiennej Górze. Warunkiem otrzymania dotacji jest napisanie projektu na dwa zadania. Projekt jest w trakcie przygotowywania. Dodatkowa część dotycząca dróg rowerowych będzie realizowana wspólnie z Gminą Kamienna Góra. Szacunkowa wartość projektu wynosi około 7 mln PLN, a dofinansowanie może wynieść max 85%.

Długość projektowanych ścieżek rowerowych na terenie miasta Kamienna Góra wyniesie 7,1 km.

Planowany przebieg ścieżki:
* tereny kolejowe PKP (linia 330 Kamienna Góra-Krzeszów, była bocznica kolejowa Kamienna Góra-Antonówka, linia 345 Kamienna Góra-Pisarzowice) – ok. 5,5 km.
* wzdłuż dróg publicznych – krajowej, wojewódzkiej i gminnych – ok. 0,6 km.
* tereny leśne Nadleśnictwa Kamienna Góra – ok. 1,0 km.

Planowana szerokość nawierzchni ścieżki rowerowej wyniesie 2,0 m. Ścieżka wyposażona będzie w obustronne pobocza szerokości 0,5 m oraz w bariery chroniące przed upadkiem z wysokości na nasypach oraz przepustach i wiaduktach.

Nawierzchnia jezdni ścieżki rowerowej wykonana będzie z betonu asfaltowego lub mieszanki mineralno-żywicznej, pobocza umocnione kruszywem łamanym.

Dostęp do ścieżki rowerowej na terenie miasta Kamienna Góra zostanie zapewniony poprzez projektowane dwa parkingi (przy ul. Lubawskiej oraz przy ul. Jeleniogórskiej), a także w miejscach skrzyżowań z drogami publicznymi oraz innymi drogami dojazdowymi do linii kolejowej.

Ścieżka rowerowa będzie przebiegać po terenach oddalonych od zwartej zabudowy miejskiej, a jednocześnie zapewniających możliwości bardzo dobrej komunikacji z miastem.

Jako szkielet głównej trasy rowerowej przyjęto tereny kolejowe obejmujące trasę linii kolejowej nr 330 relacji Kamienna Góra-Krzeszów oraz bocznicy kolejowej Kamienna Góra-Antonówka. Za tym przebiegiem przemawiał również fakt kontynuowania ścieżki rowerowej przez Gminę Kamienna Góra – trasa od granicy z miastem Kamienna Góra do Krzeszowa po linii kolejowej nr 330.

Stanowisko samorządów dostępne tutaj, natomiast informacje o kosztach budowy na terenie gminy Kamienna Góra dostępne tutaj.

Wesprzyj Miasto i Gminę Kamienna Góra w zrealizowaniu ścieżki rowerowej. Polub i udostępniaj nasz fanpage.

Prezentujemy również planowany przebieg trasy rowerowej.

80731

Share

Zobacz inne

Leave a Comment