Raport o stanie Powiatu Kamiennogórskiego

Zobacz podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2022 roku. Raport o stanie Powiatu Kamiennogórskiego został przygotowany na podstawie informacji i materiałów przedstawionych przez wydziały Starosta w Kamiennej Górze, powiatowe jednostki organizacyjne, a także właściwe dla powiatu służby oraz spółki, których powiat jest właścicielem.

Zobacz inne