Raport o stanie gminy Marciszów

Mieszkańcy gminy Marciszów mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. 27 maja 2021 r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Raport o stanie gminy Marciszów dostępny tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment