Radni Gminy Kamienna Góra ponownie wyjechali w teren

W dniu 14 czerwca 2019 roku, w ramach wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Kamienna Góra, odbył się kolejny i zarazem ostatni wyjazd radnych w teren, celem lustracji mienia gminnego.

Podczas wyjazdu dokonano lustracji w sołectwach: Ogorzelec, Leszczyniec, Szarocin, Rędziny, Czarnów, Przedwojów, Janiszów.

Sołtysi poszczególnych miejscowości przedstawili radnym bieżące potrzeby. Ustalenia radnych dokonane podczas wyjazdu zostaną przedyskutowane na najbliższych komisjach.

Share

Zobacz również

Leave a Reply