Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Marciszowie

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Marciszowie oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 305/19, 305/20, 305/21, 305/22, 305/23, 305/24, 305/25 305/26, 305/27

Teren, obejmujący ww. działki, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 28.03.2014 r. nr 7/2014 (PFZ.6730.16.2014) dla działki nr 305/5 (przed podziałem) zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą.

Działki objęte są księgą wieczystą nr JG1K/00019901/1.  Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nich nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

Opis nieruchomości:

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/19 o pow. 0,0817 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, przy gminnej drodze gruntowej stanowiącej część ulicy Szkolnej, teren nieogrodzony; od strony południowej częściowo graniczy z rowem melioracyjnym.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej ks200, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.600,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

 •  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/20 o pow. 0,0800 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, ok. 30 m od gminnej drogi gruntowej stanowiącej część ulicy Szkolnej, teren nieogrodzony; od strony południowej częściowo graniczy z rowem melioracyjnym.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej ks200, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.300,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

 •  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/21 o pow. 0,0815 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, ok. 60 m od gminnej drogi gruntowej stanowiącej część ulicy Szkolnej, teren nieogrodzony; od strony południowej częściowo graniczy z rowem melioracyjnym.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej ks200, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.800,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

 •  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/22 o pow. 0,0930 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, ok. 90 m od gminnej drogi gruntowej stanowiącej część ulicy Szkolnej, teren nieogrodzony; od strony południowej częściowo graniczy z rowem melioracyjnym.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce podziemnej sieci wodociągowej w90 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ks200, będących własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.400,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

 •  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/23 o pow. 0,0997 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, ok. 90 m od gminnej drogi gruntowej stanowiącej część ulicy Szkolnej, teren nieogrodzony.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce podziemnej sieci wodociągowej w90 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ks200, będących własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.400,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

 •  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/24 o pow. 0,1105 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, ok. 120 m od gminnej drogi gruntowej stanowiącej część ulicy Szkolnej, teren nieogrodzony. Od strony zachodniej i północnej na granicach działki z sąsiednimi gruntami rosną szpalery drzew liściastych.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej ks160, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32.500,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

 •  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/25 o pow. 0,0945 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, ok. 120 m od gminnej drogi gruntowej stanowiącej część ulicy Szkolnej, teren nieogrodzony, w części porośnięty dzikimi krzewami i samosiewami zadrzewień. Od strony północnej, przy granicy działki z sąsiednim gruntem niezabudowanym, rośnie szpaler drzew liściastych.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej ks160, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.800,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

 •  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/26 o pow. 0,0829 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, ok. 40 m od gminnej drogi gruntowej stanowiącej część ulicy Szkolnej, teren nieogrodzony, w części porośnięty dzikimi krzewami i samosiewami zadrzewień.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej ks160, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24.500,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

 •  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 305/27 o pow. 0,0886 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Działka usytuowana jest w obrębie lokalnego centrum wsi Marciszów, ok. 10 m od gminnej drogi gruntowej stanowiącej część ulicy Szkolnej, teren nieogrodzony, w części porośnięty dzikimi krzewami i samosiewami zadrzewień. Od strony północno-wschodniej, przy granicy działki z sąsiednim gruntem niezabudowanym, rośnie szpaler drzew liściastych.

Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną; pozostaje w bliskim zasięgu linii energetycznej Nn znajdującej się na sąsiedniej działce nr 305/6. W związku z lokalizacją na przedmiotowej działce sieci kanalizacji sanitarnej ks160, będącej własnością Gminy Marciszów, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy w tym zakresie nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.700,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

Służebność przesyłu, którą każdy z nabywców ustanowi, będzie polegała na:

 • przebiegu i dostępie do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej w celu eksploatacji sieci, wykonywania jej napraw, remontów, konserwacji, rozbudowy, przebudowy oraz usuwania awarii;
 • prawie wykonywania wykopów, przekopów przez działkę w wyżej opisanych celach;
 • prawie do korzystania i używania wyżej wymienionej sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;
 • umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci pasa o szerokości 1,5 m, po lewej i prawej stronie licząc od osi sieci, w miejscach zaznaczonych na załączniku graficznym kolorem zielonym (zał. nr 1). Przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy trwale związanej z gruntem  (wraz z obiektami małej architektury), nasadzeń stałych oraz innych przeszkód uniemożliwiających ww. prace.

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter):

 • ·         dnia 17 sierpnia 2020 r.

– działka nr 305/19 o godz.  10.00
– działka nr 305/20 o godz.  11.30
– działka nr 305/21 o godz.  13.00

 • ·         dnia 18 sierpnia 2020 r.

– działka nr 305/22 o godz.  10.00
– działka nr 305/23 o godz.  11.30
– działka nr 305/24 o godz.  13.00

 • ·         dnia 19 sierpnia 2020 r.

– działka nr 305/25 o godz.  10.00
– działka nr 305/26 o godz.  11.30
– działka nr 305/27 o godz.  13.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 4.000,00 zł na każdą działkę, na konto Gminy Marciszów  nr 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jaworze – do dnia 11 sierpnia 2020 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem odpowiedniego numeru działkiWpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Gminy Marciszów w dniu 11 sierpnia 2020 r.  

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego. W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem,  o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Szczegółowe informacje o przetargach pod nr tel. 75 741 0208, wew. 30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 10 lipca 2020 r. nie złożyły wniosku.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, zamieszczenie na stronie internetowej oraz w BIP tutejszego urzędu oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Marciszów.

Załącznik nr 1 mapa

Więcej komunikatów z gminy Marciszów

Share

Zobacz inne

Leave a Comment