III przetarg na budowę świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie

Gmina Kamienna Góra ogłosiła III przetarg na budowę budynku świetlicy wiejskiej z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie, będącego obiektem demonstracyjnym prezentującym nowoczesne technologie w budownictwie i innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i ekologii.

O wyborze Wykonawcy decydować będzie m.in.:

  • cena oferty,
  • okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji
  • oraz doświadczenie kierownika budowy skierowanego do realizacji obiektu.

Oferty można składać do 6 sierpnia 2020 roku.

Ogłoszony przetarg jest trzecim kolejnym postępowaniem dla zaplanowanej inwestycji. Poprzednie postępowania przetargowe zostały unieważnione z powodu nie spełniania warunków udziału w przetargu przez wykonawcę oferującego najkorzystniejszą cenę.

Więcej informacji tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment