Przekazano laptopy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie

W dniu 10 czerwca 2020 roku odbyło się oficjalne przekazanie 21 laptopów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie.  Laptopy na ręce dyrektor ZS-P przekazał wójt Wiesław Cepielik.

Przypominamy, że Gmina Marciszów pozyskała dofinansowanie w kwocie 45 tys. zł na realizację projektu grantowego pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, którego celem jest zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego. Komputery zostaną przekazane uczniom, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt „Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Informujemy również, że 5 czerwca br. został przyznany Gminie Marciszów kolejny GRANT w ramach projektu „Zdalna szkoła +” w wysokości 55 tys. zł, o czym informowaliśmy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment