Gmina Marciszów otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup laptopów

Gmina Marciszów w dniu 4 czerwca br. złożyła wniosek o przyznanie grantu pn. “Zdalna Szkoła+”. Już kolejnego dnia pojawiła się na liście wniosków granatowych wybranych do dofinansowania. Kwota przyznanego grantu to 55 tys. zł. Wniosek dot. zakupu 20 laptopów, 13 dla nauczyli i 7 dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Nowy rządowy program „Zdalnej szkoły+” różni się jedynie większymi kwotami dofinansowania i prostszą procedurą od programu „Zdalna szkoła”, z którego również skorzystała Gmina Marciszów, otrzymując dofinansowanie w kwocie 45 tys. zł. Przypominamy, że oficjalne przekazanie 21 laptopów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie odbyło się 10 czerwca. Reportaż dostępny tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment