Prezydent Jerzy Łużniak i wójt Wiesław Cepielik podpisali deklarację o współpracy

W dniu 14 maja 2020 roku o godzinie 11:00 w jeleniogórskim ratuszu, wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik i Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak podpisali wspólnie Deklarację o współpracy w ramach ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej dla przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

– Mając na uwadze dobre doświadczenia i korzyści płynące dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego z realizacji instrumentu ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej z poprzedniej perspektywy finansowej oraz z myślą o dalszym rozwoju społeczno-gospodarczym w dążeniu do podniesienia jakości życia Naszych Mieszkańców wymogiem dzisiejszym staje się partnerstwo samorządów. Poszerzamy horyzonty, które mają przynieść wymierne korzyści dla gminy Marciszów – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Deklaracja 27 samorządów miast, gmin i powiatów ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej stanowi wyraz woli współpracy na rzecz wspólnego wykorzystania potencjałów rozwojowych oraz dążenie do realizacji projektów w ramach ZIT.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment