Porozumienie z Akademią Sztuki Wojennej

Dnia 14 lutego 2018 roku dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych w Kamiennej Górze Mariola Jaciuk wraz z wicedyrektor Katarzyną Winiarską-Werbel uczestniczyły w uroczystym podpisaniu porozumienia, dotyczącego objęcia przez Akademię Sztuki Wojennej patronatem ZSZiO w Kamiennej Górze.

Dzięki porozumieniu uczniowie ZSZiO mogą korzystać z zasobów intelektualnych Akademii Sztuki Wojennej w opracowaniu programu nauczania dla klas mundurowych oraz zasobów materialnych tj.: zbiory biblioteki uczelni. Mogą uczestniczyć w wykładach, seminariach, warsztatach i forach dyskusyjnych oraz projektach organizowanych przez Akademię.

Powyższe porozumienie przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, edukacji oraz bezpieczeństwa, a przede wszystkim nowoczesnej wiedzy niosącej ze sobą umiejętności efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, osiągania zamierzonych celów oraz skutecznego komunikowania się.Share

Zobacz inne

Leave a Comment