Ponad pół miliona złotych dla organizacji społecznych. Wyniki konkursów

Miasto Kamienna Góra rozdysponowało wśród organizacji pozarządowych ponad pół miliona złotych dotacji. O pieniądze można było się ubiegać w otwartych konkursach.

Burmistrz Janusz Chodasewicz wręczył przedstawicielom organizacji symboliczne czeki i podziękował za liczne inicjatywy podejmowane przez ich środowiska na rzecz społeczności Kamiennej Góry.


PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ – 116 000 zł
• Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych na realizację zadania publicznego: Młodzieżowi Liderzy Kamiennej Góry – IV edycja. Przyznana kwota dotacji 20 000 zł.
• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Kamienna Góra na realizację zadania publicznego: Miejsko gminne zawody organizowane w ramach współzawodnictwa lotowego loty gołębi młodych PZHGP oddział Kamienna Góra. Przyznana kwota dotacji 4 000 zł.
• Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych na realizację zadania publicznego: Cykl wycieczek edukacyjnych do ośrodków edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo – przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Przyznana kwota dotacji 9 000 zł.
• Klub Sportowy CONTENDER na realizację zadania publicznego: Sztuki walki jako alternatywa uzależnień. Szkolenie sportowe w oparciu o sztuki walki dla mieszkańców miasta Kamienna Góra. Przyznana kwota dotacji 5 000 zł.
• Olimpiady Specjalne Polska – dolnośląskie na realizację zadania publicznego: Zajęcia z bowlingu. Przyznana kwota dotacji 3 000 zł.
• Caritas Diecezji Legnickiej na realizację zadania publicznego: Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży pod hasłem “W świecie wartości z Małym Księciem”. Przyznana kwota dotacji 75 000 zł.


POMOC SPOŁECZNA – 15 000 zł
• Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych POMAGAMY na realizację zadania publicznego: Dystrybucja żywności dla mieszkańców miasta Kamienna Góra. Przyznana kwota dotacji 15 000 zł.


TURYSTYKA – 21 000 zł
• Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze na realizację zadania publicznego: Cykl imprez turystyczno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy miejskiej Kamienna Góra. Przyznana kwota dotacji 15 000 zł.
• Hufiec ZHP Kamienna Góra na realizacje zadania publicznego: Cykl rajdów – Wędruj z nami harcerzami. Przyznana kwota dotacji 6 000 zł.


KULTURA – 40 000 zł
• Fundacja artystyczna „BelleVoci” na realizację zadania publicznego: Organizacja VII Festiwalu Musique d’Elite 2023. Przyznana kwota dotacji 14 000 zł.
• Fundacja na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej na realizację zadania publicznego: L Międzynarodowy Festiwal Sztuki Włókna. Przyznana kwota dotacji 15 000 zł.
• Hufiec ZHP Kamienna Góra na realizację zadania publicznego: I Przegląd twórczości Zuchowej “Przystanek Zuchowych Artystów KAMGÓREK 2023”. Przyznana kwota dotacji 10 000 zł.
• Hufiec ZHP Kamienna Góra na realizację zadania publicznego: Przystanek kultury – cykl zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży. Przyznana kwota dotacji 1 000 zł.


UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 280 000 zł
• Klub Sportowy – Miejski Ośrodek Sportowy Siłowych i Tężyzny Fizycznej „RELAX” na realizację zadania publicznego: Żeby ciągle zdrowym być, muszę wciąż aktywnym być. Przyznana kwota dotacji: 70 000 zł.
• Klub Sportowy CONTENDER Kamienna Góra na realizację zadania publicznego: Szkolenie i udział w zawodach sportowych mieszkańców gminy miejskiej Kamienna Góra w zakresie sportów walki. Przyznana kwota dotacji: 50 000 zł.
• Kamiennogórski Klub Sportowy OYAMA na realizację zadania publicznego: Aktywizacja dzieci i młodzieży z gminy miejskiej Kamienna Góra do udziału w procesie kultury fizycznej i sportu 2023. Przyznana kwota dotacji 20 000 zł.
• Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – dolnośląskie na realizację zadania publicznego: XXII Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. Przyznana kwota dotacji 6 000 zł.
• Stowarzyszenie “PODAJ RĘKĘ KAMIENNA GÓRA” na realizację zadania publicznego: Dążymy do mistrzostwa. Przyznana kwota dotacji 5 000 zł.
• Hufiec ZHP Kamienna Góra na realizację zadania publicznego: XIII Cykl zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży Harcerz Wam powie, że sport to zdrowie! Przyznana kwota dotacji 5 000 zł.
• Kamiennogórska Akademia Piłkarska na realizację zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowych piłki nożnej oraz turniejów, w tym rozgrywek ligowych w ramach struktur OZPN dla dzieci i młodzieży w wieku 3 – 15 lat. Przyznana kwota dotacji 40 000 zł.
• Kamiennogórski Klub Tenisowy na realizację zadania publicznego: Rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego w Kamiennej Górze. Przyznana kwota dotacji 13 000 zł.
• Kamiennogórski Klub Sportowy OLIMPIA na realizacje zadania publicznego Organizacja zajęć sportowych oraz rozgrywek ligowych w ramach struktur OZPN dla młodzieży i dorosłych pod hasłem “Łączy nas piłka nożna”. Przyznana kwota dotacji 60 000 zł.
• Fundacja ULTRA na realizacje zadania publicznego: Przełajowe, otwarte zawody rowerowe w Kamiennej Górze. Przyznana kwota dotacji 11 000 zł.


DOTACJE W TRYBIE ART. 19 A. – 64 400 zł
• Klub Sportowy CONTENDER na realizację zadania publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Organizacja gali sztuk walki: Contender Fight Night 8. Przyznana dotacja 10 000 zł.
• Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych na realizację zadania publicznego w obszarze promocji i ochrony zdrowia: pn. Program Poruszające Bajki o Emocjach. Przyznana kwota dotacji 10 000 zł.
• Kamiennogórski Klub OYAMA na realizację zadania publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu: pn. Sportowe ferie 2023. Przyznana kwota dotacji 10 000 zł.
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów rejon Kamienna Góra na realizację zadania publicznego w obszarze promocja i ochrona zdrowia: pn. Aktywność fizyczna źródłem radości. Przyznana kwota dotacji 10 000 zł.
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów rejon Kamienna Góra na realizację zadania publicznego w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów: pn. Senior z kulturą na TY. Przyznana kwota dotacji 10 000 zł.
• Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kamiennogórskiej Maszkaron na realizację zadania publicznego w obszarze kultura pn. Chronimy zabytki. Przyznana dotacja 5 000 zł.
• Stowarzyszenie PODAJ RĘKĘ KAMIENNA GÓRA na realizację zadania publicznego w obszarze promocji i ochrony zdrowia: pn. Aktywni z przygodą. Przyznana dotacja 9 400 zł.

Łącznie podpisano umowy na kwotę 536 400 zł.

Share

Zobacz inne