Polsko-czeskie patrole na drogach powiatu kamiennogórskiego

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Lubawce w dniu 24 lipca br. wspierani byli przez kolegów z Komendy Policji w Trutnovie podczas pełnienia wspólnej służby patrolowej na terenie Gminy Lubawka. Wszystkie te działania ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym

21 czerwca 2006 roku między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską została podpisana umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych. Od tego czasu polsko – czeskie patrole to efekt ciągłej współpracy przygranicznych jednostek Policji. W tym przypadku nienaganną współpracą poszczycić się może Komenda policji w Trutnovie i Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. Wspólne patrole widoczne są na drogach zarówno Polski jak i Czech.

Rzeczpospolita Polska oraz Republika Czeska dąży w ten sposób do rozwoju wzajemnych sąsiedzkich stosunków, zwalczając jednocześnie różne przestępcze zjawiska, które pojawiają się w pasie przygranicznym.

Rozwijanie współpracy międzynarodowej jest bardzo ważnym aspektem
w ramach służby prewencyjnej. Wspólne patrole, mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa w rejonie przygranicznym. Wzajemna współpraca ma również na celu przekazywanie sobie informacji o przestępczości, które pomocne są głównie w zwalczaniu przestępstw narkotykowych, ale także kradzieży pojazdów czy poszukiwaniu osób.

W wyniku tych działań policjanci z Komisariatu Policji w Lubawce wspólnie
z funkcjonariuszami policji z Trutnova w dn. 24 lipca br. przeprowadzali kontrole drogowe, w trakcie których sprawdzali trzeźwość kierujących oraz posiadaną przez nich dokumentację. Ponadto dokonali sprawdzenia miejscowych przejść granicznych w Lubawce, Okrzeszynie i Niedamirowie.

Źródło: Policja Kamienna Góra

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment