Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2021rok

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021w Gminie Marciszów w obszarze upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz działaniach sportowych i kulturowych na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Konkurs ofert obejmuje następujące rodzaje zadań:

1.upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
a) organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w szczególności w sportach zimowych, lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i stołowym oraz zespołowych grach sportowych,
b) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) naukę pływania dzieci, d) upowszechnienie kultury, kultury fizycznej i promocja zajęć rekreacyjnych i integracja wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu.
2. działania sportowe i kulturowe na rzecz integracji społeczności lokalnej, gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
a) pomoc wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
b) pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów między organizacjami,
c) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku wynosi 65 tys. zł.
Oferty należy zgłaszać do dnia 12 lutego 2021 roku do godz.15.30.
Więcej informacji tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply