Lubawka dofinansuje budowę wodociągu Miszkowice-Jarkowice

Gmina Lubawka złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno – ściekowa”. Pomoc ta udzielana jest w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

Dofinansowanie kierowane jest z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Realizacja inwestycji zapewni dostęp do sieci wodociągowej dla mieszkańców Miszkowic oraz Jarkowic, co wpłynie znacząco na jakość życia mieszkańców obu miejscowości.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment