List gratulacyjny dla Sołtysa Roku 2020 Józefa Szołdrowskiego

W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik przekazał list gratulacyjny na ręce sołtysa Józefa Szołdrowskiego. Przypominamy, że sołtys wsi Sędzisław Józef Szołdrowski zdobył tytuł Sołtysa Roku 2020 zajmując I miejsce w powiecie kamiennogórskim i VII w wojewódzkim finale plebiscytu Gazety Wrocławskiej MISTRZOWIE AGRO 2020.

– W imieniu Samorządu Gminy Marciszów składam Panu serdeczne gratulacje. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla Pana służby na rzecz społeczności lokalnej. Życzymy Panu sukcesów we wdrażaniu nowych pomysłów, a także pomyślności w życiu osobistym – powiedział wójt Wiesław Cepielik.

Józef Szołdrowski jest od trzech kadencji nieprzerwanie sołtysem wsi Sędzisław (gm. Marciszów). Od zawsze pracuje dla lokalnej społeczności. Jako szef sołectwa reprezentował je w Brukseli podczas projektu Dom Europa w 2019 roku.

– Dziękuję wójtowi za uznanie i list gratulacyjny. Serdecznie dziękuję również Radzie Sołeckiej Sędzisławia i radnej wsi Pani Jolancie Sanojcy za wsparcie i nominację do powiatowego etapu konkursu Sołtys Roku 2020 – powiedział sołtys Józef Szołdrowski.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment