Konsultacje Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje “Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do “Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”. 

Konsultacje programu odbędą się w dniach 12-30 października 2020 roku.

W celu zgłoszenia swoich propozycji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go w wyżej wymienionym terminie do Kancelarii Ogólnej Strostwa Powiatowego w Kamiennej Górze ul. Wł. Broniewskiego 15, do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego (pokój 206) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: powiat@kamienna-gora.pl.

Uchwała
Formularz

Share

Zobacz również

Leave a Reply