Green Bear chce wybudować farmę fotowoltaiczną o powierzchni 270 ha

Przedstawiciele firmy Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o., będącej operatorem na rynku energii odnawialnej w Polsce, spotkali się w środę 30 września br. z radnymi i kierownictwem Urzędu Gminy Kamienna Góra. Na spotkaniu, które odbyło się w sali narad przedstawiciele Green Bear omówili plany wobec inwestycji, którą chcą zlokalizować na terenie gminy Kamienna Góra. Inwestor planuje wybudować farmę fotowoltaiczną o powierzchni aż 270 ha. Farma miałaby zostać zlokalizowana na gruntach znajdujących się w miejscowości  Czadrów i Krzeszów (mapka). Teren ten jest atrakcyjny dla inwestora ze względu na zwarty obszar, należy do jednego właściciela, ma dobre ukształtowanie terenu dla tego typu inwestycji i rozwiniętą sieć energetyczną w tym obszarze, która ma możliwość przyjęcia tak dużej mocy.

Podczas spotkania omówiono korzyści i zagrożenia wobec tak dużej inwestycji. W ramach korzyści, wymieniono promocję Gminy poprzez wspieranie wyjątkowego projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, pracę dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców na etapie budowy i co najważniejsze podatek od nieruchomości za każdy hektar gruntu przekształcony w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak oszacowano, według obecnych stawek roczna wartość podatku, jaki może wpłynąć do kasy Gminy wynosi ponad 2,5 mln zł. Do tego dochodzi podatek od budowli w wysokości 2% wartości, który będzie miał zastosowanie do stacji elektroenergetycznej.

Szacowany czas przygotowania inwestycji do budowy wynosi około 3-4 lata. W tym okresie konieczne jest uchwalenie zmian studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie w oparciu o opinie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie warunków przyłączenia do sieci.

Okres budowy elektrowni tej mocy zajmuje około rok czasu. Instalacja jest praktycznie bezobsługowa, większość operacji związanych z jej obsługą odbywa się poprzez zdalne zarządzanie, a czas eksploatacji farmy szacuje się do 25 lat.

Zainteresowanie inwestora budową farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Kamienna Góra będzie zapewne poruszane na komisjach. Do tematu wrócimy.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment