Komunikat dla członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania realizacji zadań publicznych.

Dnia 23 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17:30 w świetlicy wiejskiej odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Spotkanie dotyczy konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2017 roku. Na spotkaniu podejmiemy decyzję, na jakie cele zostanie pisany wniosek o wykorzystane środków ze wsparcia Urzędu Gminy Kamienna Góra.

W 2016 roku w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska była renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Wszystkie artykuły dotyczące realizacji tego zadania publicznego dostępne tutaj. Spis wszystkich zrealizowanych zadań dostępny tutaj.

Rodzaje zadań publicznych wspieranych w 2017 roku i wysokość środków przeznaczonych na ten cel to:

1. Zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, w tym:
a) organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych (rajdów, wycieczek, itp.),
b) organizacji zajęć i imprez adresowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców gminy Kamienna Góra, w celu stworzenia możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w wydarzeniach o charakterze artystycznym, kulturalnym i rekreacyjnym,
c) rozwijania i utrzymania małej infrastruktury turystycznej na obszarze gminy Kamienna Góra, w tym szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, tablic informacyjnych, itp.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2017 roku wyniesie: 18.000 zł.

2. Zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, w tym:
a) renowację dzieł sztuki oraz obiektów małej architektury stanowiących miejscowe dziedzictwo kulturowe i historyczne,
b) kultywowanie i ochronę elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obecnego na terenie gminy Kamienna Góra,
c) popularyzację i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2017 roku wyniesie: 15.000 zł.

3. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym:
a) szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych,
b) prezentacji i szkoleń mieszkańców gminy z zakresu udzielania “pierwszej pomocy”.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2017 roku wyniesie: 6.000 zł.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment