Uroczysta Msza św. w Czadrowie

Dnia 21 sierpnia 2016 roku w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Czadrowie odbyła się uroczysta Msza św. Mszę odprawił ks. bp Stanisław Dowlaszewicz. Podczas Mszy św. zostały wprowadzone na ołtarze relikwie II stopnia dwóch błogosławionych polskich franciszkanów z Pariacoto. Bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski zostali zamordowani za wiarę w Pariacoto w Peruwiańskich Andach przez terrorystów z Komunistycznej Partii Peru “Świetlisty Szlak”. O wydarzeniu pisaliśmy tutaj. Relikwie zostały przywiezione do Czadrowa przez mieszkańca naszego sołectwa, który był przyjacielem bł. Michała Tomaszka. Msza odbyła się również w intencji 25-cio…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Poświęcenie Krzyża w Czadrowie

Informujemy zainteresowanych mieszkańców regionu, iż dnia 21 sierpnia 2016 roku (niedziela) odbędzie się poświęcenie wyremontowanego Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Po Mszy Świętej w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Czadrowie wierni udadzą się pod Krzyż przydrożny. Poświęcenie Krzyża odbędzie się z udziałem księdza proboszcza Aleksandra Siemińskiego i biskupa Stanisława Dowlaszewicza, który na co dzień pełni funkcję biskupa pomocniczego w diecezji Santa Cruz die la Sierra w Boliwii. Ks. Bp Stanisław od prawie 30 lat jest misjonarzem w dalekiej Boliwii i poprzez portal czadrow.pl żywo interesuje się sprawami sołectwa Czadrów.…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Jubileusz dla kapliczek

Informujemy, iż informacja o przeprowadzonej renowacji krzyża przydrożnego w Czadrowie znalazła się również w wydaniu prasowym tygodnika RTI (21 lipiec 2016). Dzięki uprzejmości RTI prezentujemy poniżej wspomniany artykuł. Dziękujemy. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Dzięki temu stowarzyszenie miało możliwość poddać renowacji krzyż przydrożny znajdujący się w pasie drogowym, który był w bardzo złym stanie technicznym. Większość pomników historii znajdujących się w sołectwie Czadrów również wymaga remontu. Położone są jednak na terenach…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Renowacja Krzyża – Podziękowanie

Zakończył się proces renowacji Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Przypominamy iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska przygotowało wniosek i uzyskało wsparcie finansowe od Urzędu Gminy Kamienna Góra na realizację zadania publicznego. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska była renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. Wszystkie pomniki historii znajdujące się w sołectwie Czadrów są zlokalizowane na prywatnych posesjach z wyjątkiem krzyża przydrożnego, który został odrestaurowany. Zlokalizowany w pasie drogowym…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 30 lipca 2016 roku odbył się kolejny, ostatni etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakresie ostatniej wykonanej pracy znalazł się montaż płotu drewnianego. Zostanie jeszcze usunięte obumarłe drzewo stojące przy pomniku, jednak tą pracę wykona Starostwo Powiatowe…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 28 lipca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakresie kolejnych wykonanych prac znalazł się montaż kładki nad rowem umożliwiającej dojście do pomnika. Do zakończenia prac zostało jeszcze wykonanie płotu drewnianego. Dodatkowo w…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 27 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakresie kolejnych wykonanych prac znalazło się zagospodarowanie terenu wokół Krzyża żwirkiem granitowym. Do zakończenia prac zostało jeszcze wykonanie płotu drewnianego. Dodatkowo w ramach prac…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 21 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakres kolejnych wykonanych prac wszedł montaż odrestaurowanych słupków płotowych. Dnia 21 czerwca 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze Stowarzyszenie Bramna Czadrowska złożyło…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 18 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakres kolejnych wykonanych prac weszła rekonstrukcja zniszczonych elementów – uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym. Uzupełnienie spoin. Spawanie, malowanie i montaż krzyża (żeliwny krzyż był…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 11 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Kolejną wykonaną pracą było m.in. mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin oraz usunięcie pozostałości po farbie, doprowadzając pomnik do pierwotnego stanu. Będziemy informować o kolejnych…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 7 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Pierwsze wykonane prace objęły oczyszczenie terenu wokół Krzyża wraz z przycięciem gałęzi. Naprawę załamanego krucyfiksu wraz z jego czyszczeniem, spawaniem i malowaniem. Usunięcie mikroorganizmów preparatem…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 4 czerwca 2016 roku rozpoczął się pierwszy etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Pierwsze wykonane prace objęły oczyszczenie terenu wokół Krzyża wraz z przycięciem gałęzi. Naprawa załamanego krucyfiksu wraz z jego czyszczeniem, spawaniem i malowaniem. Usunięcie mikroorganizmów preparatem…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Odrestaurowanie i renowacja Krzyża

Informujemy, iż Wójt Gminy Kamienna Góra rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 1 marca br., i przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację niektórych spośród zadań przedstawionych w złożonych ofertach. Konkurs obejmował zadania w zakresie: 1) turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, 2) ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska również brało udział w tym konkursie. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów (naprzeciwko posesji nr…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do Gminy Kamienna Góra

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska przygotowuje wniosek do Urzędu Gminy Kamienna Góra w celu realizacji zadania publicznego. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska będzie renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Obiekt znajduje się przy drodze głównej biegnącej przez Czadrów (3468D) naprzeciwko posesji nr 22 (na trasie Szlaku Cysterskiego). Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. W Czadrowie mamy trzy krzyże przydrożne i pomnik Nepomucena. Krzyż przydroży, o którym mowa jest w coraz bardziej…

Udostępnij:
Share
Pokaż więcej