Uroczysta Msza św. w Czadrowie

21 sierpnia 2016 roku w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Czadrowie odbyła się uroczysta Msza św. którą odprawił ks. bp Stanisław Dowlaszewicz. Podczas Mszy św. zostały wprowadzone na ołtarze relikwie II stopnia dwóch błogosławionych polskich franciszkanów z Pariacoto. Bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski zostali zamordowani za wiarę w Pariacoto w Peruwiańskich Andach przez terrorystów z Komunistycznej Partii Peru “Świetlisty Szlak”. O wydarzeniu pisaliśmy tutaj. Relikwie zostały przywiezione do Czadrowa przez mieszkańca naszego sołectwa, który był przyjacielem bł. Michała Tomaszka. Msza odbyła się również w intencji 25-lecia pożycia…

Pokaż więcej

Poświęcenie Krzyża w Czadrowie

Informujemy zainteresowanych mieszkańców regionu, iż dnia 21 sierpnia 2016 roku (niedziela) odbędzie się poświęcenie wyremontowanego Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Po Mszy Świętej w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Czadrowie wierni udadzą się pod Krzyż przydrożny. Poświęcenie Krzyża odbędzie się z udziałem księdza proboszcza Aleksandra Siemińskiego i biskupa Stanisława Dowlaszewicza, który na co dzień pełni funkcję biskupa pomocniczego w diecezji Santa Cruz die la Sierra w Boliwii. Ks. Bp Stanisław od prawie 30 lat jest misjonarzem w dalekiej Boliwii i poprzez portal czadrow.pl żywo interesuje się sprawami sołectwa Czadrów.…

Pokaż więcej

Jubileusz dla kapliczek

Informujemy, iż informacja o przeprowadzonej renowacji krzyża przydrożnego w Czadrowie znalazła się również w wydaniu prasowym tygodnika RTI (21 lipiec 2016). Dzięki uprzejmości RTI prezentujemy poniżej wspomniany artykuł. Dziękujemy. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Dzięki temu stowarzyszenie miało możliwość poddać renowacji krzyż przydrożny znajdujący się w pasie drogowym, który był w bardzo złym stanie technicznym. Większość pomników historii znajdujących się w sołectwie Czadrów również wymaga remontu. Położone są jednak na terenach…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża – Podziękowanie

Zakończył się proces renowacji Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Przypominamy iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska przygotowało wniosek i uzyskało wsparcie finansowe od Urzędu Gminy Kamienna Góra na realizację zadania publicznego. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska była renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. Wszystkie pomniki historii znajdujące się w sołectwie Czadrów są zlokalizowane na prywatnych posesjach z wyjątkiem krzyża przydrożnego, który został odrestaurowany. Zlokalizowany w pasie drogowym…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 30 lipca 2016 roku odbył się kolejny, ostatni etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakresie ostatniej wykonanej pracy znalazł się montaż płotu drewnianego. Zostanie jeszcze usunięte obumarłe drzewo stojące przy pomniku, jednak tą pracę wykona Starostwo Powiatowe…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 28 lipca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakresie kolejnych wykonanych prac znalazł się montaż kładki nad rowem umożliwiającej dojście do pomnika. Do zakończenia prac zostało jeszcze wykonanie płotu drewnianego. Dodatkowo w…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 27 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakresie kolejnych wykonanych prac znalazło się zagospodarowanie terenu wokół Krzyża żwirkiem granitowym. Do zakończenia prac zostało jeszcze wykonanie płotu drewnianego. Dodatkowo w ramach prac…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 21 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakres kolejnych wykonanych prac wszedł montaż odrestaurowanych słupków płotowych. Dnia 21 czerwca 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze Stowarzyszenie Bramna Czadrowska złożyło…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 18 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakres kolejnych wykonanych prac weszła rekonstrukcja zniszczonych elementów – uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym. Uzupełnienie spoin. Spawanie, malowanie i montaż krzyża (żeliwny krzyż był…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 11 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Kolejną wykonaną pracą było m.in. mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin oraz usunięcie pozostałości po farbie, doprowadzając pomnik do pierwotnego stanu. Będziemy informować o kolejnych…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 7 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Pierwsze wykonane prace objęły oczyszczenie terenu wokół Krzyża wraz z przycięciem gałęzi. Naprawę załamanego krucyfiksu wraz z jego czyszczeniem, spawaniem i malowaniem. Usunięcie mikroorganizmów preparatem…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 4 czerwca 2016 roku rozpoczął się pierwszy etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Pierwsze wykonane prace objęły oczyszczenie terenu wokół Krzyża wraz z przycięciem gałęzi. Naprawa załamanego krucyfiksu wraz z jego czyszczeniem, spawaniem i malowaniem. Usunięcie mikroorganizmów preparatem…

Pokaż więcej

Odrestaurowanie i renowacja Krzyża

Informujemy, iż Wójt Gminy Kamienna Góra rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 1 marca br., i przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację niektórych spośród zadań przedstawionych w złożonych ofertach. Konkurs obejmował zadania w zakresie: 1) turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, 2) ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska również brało udział w tym konkursie. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów (naprzeciwko posesji nr…

Pokaż więcej

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do Gminy Kamienna Góra

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska przygotowuje wniosek do Urzędu Gminy Kamienna Góra w celu realizacji zadania publicznego. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska będzie renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Obiekt znajduje się przy drodze głównej biegnącej przez Czadrów (3468D) naprzeciwko posesji nr 22 (na trasie Szlaku Cysterskiego). Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. W Czadrowie mamy trzy krzyże przydrożne i pomnik Nepomucena. Krzyż przydroży, o którym mowa jest w coraz bardziej…

Pokaż więcej