Remont wiaty

Dobiega końca remont wiaty znajdującej się przy boisku sportowym w miejscowości Czadrów. W ramach remontu wymieniono podłogę, barierki i zadaszono obiekt. Niebawem zostanie zamontowana samoobsługowa stacja napraw rowerów, stojaki na rowery oraz mapa ze szlakami rowerowymi. Przypominamy, że projekt jest realizowany dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe w wysokości 29 754 zł na remont obiektu i dostosowanie go do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej pozyskało Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w…

Pokaż więcej

Trwa remont wiaty

Trwa remont wiaty znajdującej się przy boisku sportowym w miejscowości Czadrów. Przypominamy, że Stowarzyszenie Brama Czadrowska pozyskało środki finansowe w wysokości 29 754 zł na remont obiektu i dostosowanie go do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej. Oprócz remontu dachu i podłogi wymienione zostaną barierki oraz zamontowana samoobsługowa stacja napraw rowerów, stojaki na rowery, mapa ze szlakami rowerowymi. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prezentujemy obecny stan prac remontowych.Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Pokaż więcej

Przekaż 1% podatku

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Aby przekazać 1% należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. Jak tego dokonać zostało opisane tutaj. Przekazanie 1% podatku nic Ciebie nie kosztuje. Otrzymana darowizna w znaczący sposób wspomoże realizację działań Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Spis zrealizowanych zadań przez stowarzyszenie dostępny tutaj. Przykład

Pokaż więcej

Rajd jest dobry na wszystko

Stowarzyszenie Dom z Szarocina i Stowarzyszenie Brama Czadrowska z Czadrowa realizują projekt dofinansowany przez Gminę Kamienna Góra. Mieszkańcy DPS Szarocin wspólnie z mieszkańcami gminy spędzili dwa wspaniałe dni w Rudawach Janowickich. Przypominamy, iż stowarzyszenia wspólnie podjęły współpracę przy realizacji projektu „Rajd jest dobry na wszystko”, w ramach zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku wspieranego przez Gminę Kamienna Góra. Stowarzyszenia zaplanowały dwie wycieczki (dwudniową i jednodniową), z których pierwsza została właśnie zrealizowana. W programie wycieczki dwudniowej, z noclegiem w dawnym schronisku turystycznym Czartak w Czarnowie, znalazło się wejście…

Pokaż więcej

Zielony i aktywny Krzeszów

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich pod koniec ubiegłego roku złożyło do Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu w Lubawce wniosek o powierzenie grantu objętego Programem PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, który decyzją Rady Nadzorczej LGD został zakwalifikowany do realizacji. Podmiotem współpracującym w realizacji powyższego projektu jest Stowarzyszenie Brama Czadrowska, Szkoła Podstawowa w Krzeszowie oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzeszowie. Celem projektu jest m.in. wzrost wiedzy mieszkańców Krzeszowa na temat stanu środowiska i wpływu zmian klimatu na codzienne funkcjonowanie obszaru miejscowości i regionu, wzrost zaangażowania mieszkańców w działania adaptacyjne do zmian…

Pokaż więcej

Rajd jest dobry na wszystko

Stowarzyszenie Brama Czadrowska z Czadrowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Dom z Szarocina podjęło współpracę przy realizacji projektu „Rajd jest dobry na wszystko”, w ramach zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku wspieranego przez Gminę Kamienna Góra. Stowarzyszenia zaplanowały dwie wycieczki (dwudniowa i jednodniowa), które będą przebiegać atrakcyjnymi miejscami gminy Kamienna Góra. W ramach projektu odbędzie się spotkanie warsztatowe z przewodnikiem, który opowie o przygotowaniach do pieszej wędrówki oraz szkolenie z zakresu bezpiecznego poruszania się na drogach. Jedno ze szkoleń przeprowadzi przedstawiciel Policji, kolejne szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawiciela Nadleśnictwa…

Pokaż więcej

Zapisy na rajd dwudniowy

Stowarzyszenie Brama Czadrowska organizuje dwudniowy rajd z noclegiem w dawnym schronisku turystycznym Czartak w Czarnowie. Podczas rajdu zaplanowano m.in. wejście na górę Skalnik, która jest najwyższym szczytem Rudaw Janowickich, ognisko integracyjne i inne atrakcje. Rajd odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2018 roku. Dokładna data zostanie ustalona z osobami chętnymi do wzięcia udziału w rajdzie. Rajd będzie bezpłatny (dojazd, wyżywienie, nocleg) i finansowany w ramach zadania publicznego w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku wspieranego przez Gminę Kamienna Góra. Osoby zainteresowane udziałem w rajdzie proszone są o zgłoszenie do…

Pokaż więcej

Przekaż 1% podatku

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Aby przekazać 1% należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. Jak tego dokonać zostało opisane tutaj. Przekazanie 1% podatku nic Ciebie nie kosztuje. Otrzymana darowizna w znaczący sposób wspomoże realizację działań Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Spis zrealizowanych zadań przez stowarzyszenie dostępny tutaj. Przykład

Pokaż więcej

Trzej Bracia

Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska ponownie zaangażowało się w próbę ochrony formacji skalnej Trzej Bracia, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Stowarzyszenie w sierpniu złożyło pisemną prośbę do Nadleśnictwa Kamienna Góra o dokonanie wycinki drzew gatunku brzoza i innych samosiejek, które porosły w sposób niekontrolowany Trzech Braci. W odpowiedzi uzyskano informację, iż obecny stan formalno-prawny nie pozwala na dokonanie wycinki, a grunty leśne na których zlokalizowana jest formacja skalna objęte są aktualnie obowiązującym planem urządzania lasu do roku 2018. Po przeprowadzonej rozmowie z Nadleśnictwem Kamienna Góra wypracowano jednak możliwość rozpoczęcia…

Pokaż więcej

Trzej Bracia

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska ponownie zaangażowało się w próbę ochrony formacji skalnej „Trzej Bracia”, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Stowarzyszenie po raz kolejny złożyło pisemną prośbę do Nadleśnictwa Kamienna Góra o dokonanie wycinki drzew gatunku brzoza i innych samosiejek, które porosły w sposób niekontrolowany „Trzech Braci”. Uporządkowanie terenu pozwoli podjąć dalsze działania adaptacyjne formacji skalnej, celem udostępnienia tego miejsca okolicznym mieszkańcom uprawiającym sport i rekreację ruchową. Poniżej fotografie przedstawiające „Trzech Braci” dziś i dawniej.

Pokaż więcej

Przekaż 1% podatku na Bramę Czadrowską

Mamy czas rozliczeń podatkowych. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców sołectwa Czadrów i nie tylko o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Aby przekazać 1% należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. Jak tego dokonać zostało opisane tutaj. Jeżeli podczas składania formularza podatkowego nie będziesz pamiętać numeru KRS wpisz w polu INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE nazwę “Stowarzyszenie Brama Czadrowska”. Pracownik Urzędu Skarbowego powinien wówczas sam uzupełnić numer KRS. Przekazanie 1% podatku nic Ciebie nie kosztuje. Otrzymana darowizna w znaczący sposób wspomoże realizację naszych działań w sołectwie Czadrów. Spis zrealizowanych…

Pokaż więcej

Przekaż 1% podatku na Bramę Czadrowską

Mamy czas rozliczeń podatkowych. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców sołectwa Czadrów i nie tylko o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Aby przekazać 1% należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. Jak tego dokonać zostało opisane tutaj. Jeżeli podczas składania formularza podatkowego nie będziesz pamiętać numeru KRS wpisz w polu INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE nazwę “Stowarzyszenie Brama Czadrowska”. Pracownik Urzędu Skarbowego powinien wówczas sam uzupełnić numer KRS. Przekazanie 1% podatku nic Ciebie nie kosztuje. Otrzymana darowizna w znaczący sposób wspomoże realizację naszych działań w sołectwie Czadrów. Spis zrealizowanych…

Pokaż więcej

Komunikat dla członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania realizacji zadań publicznych. Dnia 23 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17:30 w świetlicy wiejskiej odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Spotkanie dotyczy konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2017 roku. Na spotkaniu podejmiemy decyzję, na jakie cele zostanie pisany wniosek o wykorzystane środków ze wsparcia Urzędu Gminy Kamienna Góra. W 2016 roku w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska była renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury,…

Pokaż więcej

Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość

Dnia 24 września 2016 roku w sołectwie Czadrów odbyła się realizacja projektu „Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość”. Konkurs pn.: “Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość”, był ogłoszony dnia 3 czerwca 2016 roku i adresowany do sołectw gminy Kamienna Góra. Organizatorem konkursu była Gmina Kamienna Góra, która udzielała wsparcia finansowego w formie opłacenia wydatków związanych z realizacją projektu. Celem konkursu była poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz estetyki sołectw gminy Kamienna Góra. Projekt złożony przez sołectwo Czadrów zakładał ozdobienie klombami przystanków autobusowych. Projekt konkursowy został złożony przez Radę Sołecką natomiast wkładu finansowego do…

Pokaż więcej

Brama Czadrowska – 1% podatku

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska otrzymało wpływy z 1% podatku. Kwota przekazanego 1% podatku wyniosła 741,40 zł. Podstawę prawną do przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku stanowi art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którym podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. W imieniu członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska oraz własnym dziękuję osobom, które zainteresowały się działalnością naszego stowarzyszenia i skorzystały z możliwości wsparcia nas…

Pokaż więcej

Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs pn.: “Wspólna Przestrzeń – Wspólna Wartość”, który był adresowany do sołectw gminy Kamienna Góra i ogłoszony dnia 3 czerwca 2016 roku. Celem konkursu była poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz estetyki sołectw gminy Kamienna Góra. W konkursie udział brało również sołectwo Czadrów, którego złożony projekt uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 3000 zł. Organizatorem konkursu była Gmina Kamienna Góra, która udziela wsparcia finansowego w formie opłacenia wydatków związanych z realizacją projektu. Dzięki złożonemu projektowi w sołectwie Czadrów zostanie upiększona przestrzeń przy przystankach autobusowych w formie gabionów z…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 27 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakresie kolejnych wykonanych prac znalazło się zagospodarowanie terenu wokół Krzyża żwirkiem granitowym. Do zakończenia prac zostało jeszcze wykonanie płotu drewnianego. Dodatkowo w ramach prac…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 21 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakres kolejnych wykonanych prac wszedł montaż odrestaurowanych słupków płotowych. Dnia 21 czerwca 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze Stowarzyszenie Bramna Czadrowska złożyło…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 18 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. W zakres kolejnych wykonanych prac weszła rekonstrukcja zniszczonych elementów – uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym. Uzupełnienie spoin. Spawanie, malowanie i montaż krzyża (żeliwny krzyż był…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 11 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Kolejną wykonaną pracą było m.in. mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin oraz usunięcie pozostałości po farbie, doprowadzając pomnik do pierwotnego stanu. Będziemy informować o kolejnych…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 7 czerwca 2016 roku odbył się kolejny etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Pierwsze wykonane prace objęły oczyszczenie terenu wokół Krzyża wraz z przycięciem gałęzi. Naprawę załamanego krucyfiksu wraz z jego czyszczeniem, spawaniem i malowaniem. Usunięcie mikroorganizmów preparatem…

Pokaż więcej

Renowacja Krzyża

Dnia 4 czerwca 2016 roku rozpoczął się pierwszy etap renowacji Krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów. Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja Krzyża przydrożnego w sołectwie Czadrów. Pierwsze wykonane prace objęły oczyszczenie terenu wokół Krzyża wraz z przycięciem gałęzi. Naprawa załamanego krucyfiksu wraz z jego czyszczeniem, spawaniem i malowaniem. Usunięcie mikroorganizmów preparatem…

Pokaż więcej

Warsztaty – Kulinarnie przez Świat

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska złożyło wniosek o dotację w konkursie grantowym “Działaj Lokalnie 2016”, w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Granica”. Tytuł złożonego projektu: “Kulinarnie przez Świat”. Projekt „Kulinarnie przez Świat” będzie służył propagowaniu idei zdrowego stylu życia. Każdy kraj ma swoją własną kulturę żywieniową. Niestety nasze nawyki żywieniowe trudno nazwać zdrowymi. Poznamy zatem sekrety mieszkańców krajów cieszących się dobrym zdrowiem i kondycją. W ramach projektu zaplanowano warsztaty, które będą realizowane i prowadzone przez edukatorów w oparciu o wcześniej…

Pokaż więcej

Wyjazd do Kinderplaneta

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska współfinansuje wyjazd dzieci z przedszkola w Czadrowie na plac zabaw Kinderplaneta w Wałbrzychu. Wyjazd jest organizowany przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego i odbędzie się z okazji zbliżającego Dnia Dziecka. Małpi gaj, bawialnia dla najmłodszych, trampolina, statek piratów, zabawki interaktywne, gokardy, to tylko niektóre atrakcje z jakich będą korzystać nasze przedszkolaki. Współfinansowanie wyjazdu dzieci do Kinderplaneta wpisuje się w zakres działań Stowarzyszenia Brama Czadrowska poprzez promowanie i wspomaganie krajoznawstwa oraz organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci.

Pokaż więcej

Odrestaurowanie i renowacja Krzyża

Informujemy, iż Wójt Gminy Kamienna Góra rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 1 marca br., i przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację niektórych spośród zadań przedstawionych w złożonych ofertach. Konkurs obejmował zadania w zakresie: 1) turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, 2) ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska również brało udział w tym konkursie. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie w ramach ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego była renowacja krzyża przydrożnego, znajdującego się przy głównej drodze biegnącej przez Czadrów (naprzeciwko posesji nr…

Pokaż więcej

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do Gminy Kamienna Góra

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska przygotowuje wniosek do Urzędu Gminy Kamienna Góra w celu realizacji zadania publicznego. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska będzie renowacja krzyża przydrożnego w ramach realizacji zadania w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Obiekt znajduje się przy drodze głównej biegnącej przez Czadrów (3468D) naprzeciwko posesji nr 22 (na trasie Szlaku Cysterskiego). Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. W Czadrowie mamy trzy krzyże przydrożne i pomnik Nepomucena. Krzyż przydroży, o którym mowa jest w coraz bardziej…

Pokaż więcej

Przekaż 1% podatku

Mamy czas rozliczeń podatkowych. Przypominamy i zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszego lokalnego Stowarzyszenia Brama Czadrowska >>. Wasza darowizna wspomoże skromny budżet naszej organizacji i pozwoli realizować działania w sołectwie Czadrów. Szczegółowe informacje wraz z numerem KRS dostępne tutaj >>. Informacje o zrealizowanych zadaniach dostępne tutaj >>.

Pokaż więcej

FaniMani

Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska jest zarejestrowane w serwisie prowadzonym przez Fundację FaniMani, która pomaga w zbieraniu funduszy na cele statutowe naszej organizacji. Więcej informacji tutaj >>. Dzięki FaniMani.pl można wspomagać Stowarzyszenie Brama Czadrowska robiąc zakupy online. Ty kupujesz wybraną rzecz w sklepie internetowym i wskazujesz do wsparcia nasze stowarzyszenie. Następnie sklep internetowy, w którym robisz zakupy przekazuje część swojego zysku na rzecz Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Dla Ciebie nie generuje to żadnych dodatkowych kosztów. Teraz możesz skorzystać z rozszerzenia instalowanego w Twojej przeglądarce. Gdy wejdziesz na stronę sklepu rozszerzenie przypomni…

Pokaż więcej

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska – FIO 2016

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska złożyło wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2016. Zakładanym celem realizacji zadania publicznego jest zwiększenie aktywności społeczności wiejskiej gminy Kamienna Góra, poprzez stworzenie przestrzeni do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń poprzez udział w zajęciach warsztatowych integrujących uczestników zajęć. Projekt skierowany jest do społeczności wiejskiej Gminy Kamienna Góra. Jego celem jest aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez działania warsztatowe: dziennikarstwo, fotografia, reportaż. Celem działań jest rozwój świadomości historycznej regionu wśród dzieci i młodzieży, na bazie wspomnień starszych mieszkańców regionu oraz zdobycie…

Pokaż więcej

Trzej Bracia

W miesiącu listopadzie informowaliśmy o zaangażowaniu Stowarzyszenia Brama Czadrowska w próbę budowy infrastruktury okołoturystycznej przy formacji skalnej „Trzej Bracia”, znajdującej się na terenie sołectwa Czadrów. Najważniejszym aspektem budowy infrastruktury było dokonanie wycinki samosiejek, które z biegiem lat porosły formacje skalną. Z taką prośbą Stowarzyszenie Brama Czadrowska wystosowało pismo do Nadleśnictwa Kamienna Góra, które jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się formacja skalna. W odpowiedzi na pismo Nadleśnictwo Kamienna Góra poinformowało, iż w obecnym stanie formalno-prawnym wycinka jest niemożliwa. Nadleśnictwo Kamienna Góra tłumaczy, iż grunty te objęte są, zgodnie z obowiązującym…

Pokaż więcej

Szkolenie – Sztuka Carvingu

Dziś dnia 25.11.2015 roku w świetlicy w Czadrowie odbyło się zapowiadane wcześniej szkolenie sztuki carvingu. Sztuka carvingu (ręcznego rzeźbienia w owocach i warzywach) pochodzi z Tajlandii. W krajach azjatycki znana jest już od co najmniej kilkuset lat i jest uznawana za dziedzictwo narodowe tego kraju. Szkolenie było bezpłatne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Zajęcia prowadziła Pani Magda Rak, której serdecznie dziękujemy.

Pokaż więcej

Szkolenie – Sztuka Carvingu

Stowarzyszenie Brama Czadrowska zaprasza mieszkańców gminy Kamienna Góra do świetlicy w Czadrowie na bezpłatne szkolenie ręcznego rzeźbienia w owocach i warzywach. Zajęcia odbędą się dnia 25 listopada 2015 roku o godz. 16:00. Szkolenie będzie prowadzić mieszkanka sołectwa Czadrów, Pani Magda Rak. Każda zainteresowana osoba musi ze sobą przynieść nóż ostry mały, dwa jabłka i dowolny jeden owoc lub warzywo (gruszka, pomarańcza, banan, rzodkiewka). Produkty muszą być świeże! Sztuka carvingu pochodzi z Tajlandii. W krajach azjatycki znana jest już od co najmniej kilkuset lat. Jest tradycyjnym elementem tajskiego święta Loy Krathong…

Pokaż więcej

Szkolenie komputerowe dla Seniorów

Dziś dnia 06.11.2015 roku w świetlicy w Czadrowie odbyły się trzecie (ostatnie) zajęcia szkolenia komputerowego dla Seniorów. Na dzisiejszym wykładzie zostały poruszone tematy bezpieczeństwa w sieci, ochrony danych, tożsamości elektronicznej, zagrożeń, pozornej anonimowości i cyberprzestępczości. Trzy dni szkoleniowe były bezpłatne i zorganizowane przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Stowarzyszenie Brama Czadrowska dziękuje firmie INFORMAX M. Glinka za przeprowadzenie wykładów.

Pokaż więcej

Szkolenie komputerowe dla Seniorów

Dziś dnia 04.11.2015 roku w świetlicy w Czadrowie odbyły się drugie zajęcia szkolenia komputerowego dla Seniorów. Na dzisiejszym wykładzie zostały poruszone tematy systemów on-line, bankowości internetowej, portali społecznościowych, sklepów internetowych i komunikatorów sieciowych. Trzeci (ostatni) wykład odbędzie się w piątek o godz. 17.00. Tematem ostatnich zajęć będzie bezpieczeństwo w sieci. Zostaną poruszone tematy ochrony danych i zagrożeń w sieci, tożsamości elektronicznej, pozornej anonimowości i cyber-przestępczości. Szkolenie jest bezpłatne, organizowane przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Zapraszamy.

Pokaż więcej

Szkolenie komputerowe dla Seniorów

Dziś dnia 03.11.2015 roku w świetlicy w Czadrowie odbyły się pierwsze zajęcia szkolenia komputerowego dla Seniorów. Na dzisiejszym wykładzie zostały poruszone ogólne tematy działania i przydatności komputerów oraz kierunek, w jakim zmierza komputeryzacja. W dniu jutrzejszym odbędzie się drugi z trzech dni szkolenia. Zostaną poruszone tematy systemów on-line, bankowości internetowej, portali społecznościowych, sklepów internetowych i komunikatorów sieciowych. Na zapytania zainteresowanych osób, czy w szkoleniu muszą brać udział tylko osoby starsze informujemy, że jeżeli są osoby młodsze zainteresowane jutrzejszą tematyką szkolenia, również mogą wziąć udział w spotkaniu. Jutrzejsze spotkanie (środa) odbędzie…

Pokaż więcej

Szkolenie komputerowe dla Seniorów

Stowarzyszenie Brama Czadrowska ma przyjemność zaprosić Seniorów z Gminy Kamienna Góra na bezpłatne szkolenie komputerowe. Zajęcia odbędą się w dniach 3,4,6 listopada 2015 roku o godzinie 17.00 w świetlicy w Czadrowie. Szkolenie prowadzi firma INFORMAX M. Glinka. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu proszone są o powiadomienie telefoniczne lub sms’owe na nr 695 932 603 lub 608 375 639. Plan zajęć 3 listopada 2015 r. Wstęp i teoria (~2 godziny) – Komputer. Jak to działa? – Komputer co to jest i do czego służy? – Komputery w naszym życiu.…

Pokaż więcej

Zmień zakupy w DOBRE zakupy

Przypominamy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska jest już zarejestrowane w serwisie internetowym FaniMani.pl. Stowarzyszenie Brama Czadrowska działania na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej w Czadrowie. Od teraz może tą organizację wesprzeć każdy, kto kupuje w internecie – nie płacąc ani grosza więcej niż za zwykłe zakupy. Umożliwia to serwis FaniMani.pl, w którym Stowarzyszenie Brama Czadrowska posiada swój profil. Jeśli internauta robiący zakupy online będzie chciał wesprzeć organizację, wystarczy, że wejdzie na jej profil tutaj >>, kliknie “Wspieram za darmo”, wybierze sklep i zrobi zakupy jak zwykle. Określony procent wartości zakupów trafi do…

Pokaż więcej

Brama Czadrowska w FaniMani

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska zostało zarejestrowane w serwisie prowadzonym przez Fundację FaniMani, która będzie pomagać w zbieraniu funduszy na cele statutowe naszej organizacji. Dzięki serwisowi FaniMani.pl możesz pomagać Stowarzyszeniu Brama Czadrowska robiąc zakupy online. Ty kupujesz wybraną rzecz u jednego z Partnerów Fundacji FaniMani i wskazujesz do wsparcia nasze stowarzyszenie. Następnie sklep internetowy, w którym robisz zakupy przekazuje część swojego zysku na rzecz Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Dla Ciebie nie generuje to żadnych dodatkowych kosztów. Zrób zakupy w jednym z 700 współpracujących z FaniMani sklepów. Robiąc zakupy przez FaniMani.pl, wskazany…

Pokaż więcej

Nabór członków Stowarzyszenia

Przypominamy, iż jest możliwość zapisów do Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sołectwa Czadrów. W tym sezonie grono członków zwiększyło się o kilka osób. Zapraszamy kolejne osoby, którym zależy na rozwoju sołectwa Czadrów. Jeżeli nie chcesz angażować się społecznie inni zrobią to za ciebie. Ty możesz wesprzeć nasze działania opłacając składkę członkowską. To tylko 5 zł. miesięcznie. Zapraszamy.

Pokaż więcej

Warsztaty fotograficzne

Dziś dnia 31.07.2015 roku odbyły się kolejne zajęcia wakacyjnego kursu fotografii. Grupa dzieci biorąca udział w warsztatach ponownie wybrała się w plener. Zwieńczeniem dzisiejszych zajęć było wykonanie zdjęć portretowych przez instruktora, a następnie wydrukowanie ich na drukarce termosublimacyjnej. Dzisiejsze zajęcia były ostatnimi w ramach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska warsztatów fotograficznych, które były współfinansowane ze środków Gminy Kamienna Góra. Dnia 03.08.2015 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w świetlicy w Czadrowie odbędzie się event, na którym uczestnikom warsztatów zostaną rozdane dyplomy i upominki. Stowarzyszenie Brama Czadrowska zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców do…

Pokaż więcej

Warsztaty fotograficzne

Dziś dnia 29.07.2015 roku odbyły się kolejne zajęcia wakacyjnego kursu fotografii. Warsztaty są bezpłatne, organizowane przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska i współfinansowane ze środków Gminy Kamienna Góra. Dzisiejszego dnia uczestnicy warsztatów odbyli zajęcia w plenerze, fotografując wybrane miejsca sołectwa Czadrów. Zapraszamy do poniższej galerii z kolejnego dnia kursu fotograficznego.

Pokaż więcej

Konferencja

Dziś Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kwiat lnu zorganizował w Czarnym Borze konferencję podsumowującą efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania Leader Program PROW. Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską. Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991 r. i stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na…

Pokaż więcej

Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 19-21.06.2015 roku w Karpaczu odbyło się szkolenie w ramach tworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, członkowie stowarzyszeń i innych organizacji z terenu gminy. Rada Działalności Pożytku Publicznego to tworzone ciało konstytucyjne o charakterze opiniodawczo-doradczym, które będzie działać przy Urzędzie Gminy Kamienna Góra. W skład RDPP wejdzie czterech przedstawicieli organizacji, którzy uzyskają największą ilość głosów po zgłoszeniu kandydatów. Szkolenie odbyło się dzięki współpracy Gminy Kamienna Góra i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu, w ramach projektu “Modelowe…

Pokaż więcej

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do Gminy Kamienna Góra

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska złożyło wniosek do Urzędu Gminy Kamienna Góra w celu realizacji zadania publicznego. Zadaniem publicznym w przygotowanym projekcie przez Stowarzyszenie Brama Czadrowska będzie organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Kamienna Góra, a jego tematem „Lato z fotografią”. Projekt będzie wspierany finansowo przez Wójta Gminy Kamienna Góra i ma zostać zrealizowany w lipcu 2015 r. Założeniem projektu jest upowszechnianie i organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w formie warsztatów fotograficznych. Warsztaty będą przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczącej się w…

Pokaż więcej

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do Fundacji Orange

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska złożyło wniosek do programu społecznego Fundacji Orange, w którym można wygrać pracownię multimedialną. W ramach programu Fundacja Orange bezpłatnie zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miejscowościach. O programie pisaliśmy tutaj >>. Program jest skierowany dla miejscowości do 40 tys. mieszkańców, więc mamy niewielkie szanse, że uda się taką pracownię zbudować w sołectwie Czadrów. Staramy się jednak nie pomijać okazji, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na rozwój naszej lokalnej społeczności.

Pokaż więcej

Wniosek Stowarzyszenia Brama Czadrowska do MKiDN

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska w ramach swojej działalności złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra w roku 2015. Rodzajem zadania określonym w regulaminie programu jest organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z kompleksowej oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej). Zadanie zakłada przeprowadzenie następujących działań skierowanych do mieszkańców wsi Gminy Kamienna Góra (dzieci i dorosłych) oraz niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy…

Pokaż więcej

Zebranie Stowarzyszenia Brama Czadrowska

Dziś dnia 29.05.2015 r. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Na spotkaniu wyłoniono kandydata do RDPP, którym jednogłośnie został mieszkaniec naszego sołectwa Jarosław Zerka. Rada Działalności Pożytku Publicznego to tworzone ciało konstytucyjne o charakterze opiniodawczo-doradczym, które będzie działać przy Urzędzie Gminy Kamienna Góra. W skład RDPP wejdzie czterech przedstawicieli organizacji, którzy uzyskają największą ilość głosów po zgłoszeniu kandydatów. Kandydaci zostaną zgłoszeni przez organizacje pozarządowe działające w Gminie Kamienna Góra. Stowarzyszenie Brama Czadrowska również zgłasza swojego kandydata do RDPP. Na spotkaniu został również poruszony temat zgłoszenia świetlicy w Czadrowie do…

Pokaż więcej

Pracownia Orange w Czadrowie ?

Informujemy, iż na najbliższym spotkaniu Stowarzyszenia Brama Czadrowska zostanie poruszony temat zgłoszenia świetlicy w Czadrowie do udziału w programie społecznym Pracownie Orange. W ramach programu Fundacja Orange bezpłatnie zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miejscowościach. Zwycięskie lokale zostaną wyposażone w komputery, bezpłatny dostęp do Internetu, drukarki ze skanerami, konsole do gier, telewizory LCD z funkcją wyświetlania prezentacji oraz zestaw mebli. Przekazane zostaną również środki finansowane na odnowienie pomieszczenia oraz na oznakowanie lokalizacji. Fundacja Orange zadba także o wsparcie techniczne, zabezpieczenia antywirusowe sprzętu, a opiekunom świetlic zapewni merytoryczne wsparcie…

Pokaż więcej

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Dziś w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego. W tworzeniu RDPP uczestniczy również przedstawiciel Czadrowa, jakim jest Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Celem dzisiejszego spotkania było m. in. wypracowanie trybu powoływania członków oraz ustalenie standardów dotyczących uchwały powołującej RDPP. Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ o charakterze opiniodawczo-doradczym. Jej działalność reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Do zadań rady gminnej należeć będzie w szczególności: – opiniowanie projektów strategii rozwoju, – opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,…

Pokaż więcej