Kino za Rogiem w Kamiennej Górze

Po sukcesach jakie odnosi Kino za Rogiem w Krzeszowie Burmistrza Miasta Kamienna Góra Krzysztof Świątek zapowiada uruchomienie również kina w Kamiennej Górze.

W ramach pozyskiwanych środków unijnych będzie możliwość utworzenia takiego kina w kamiennogórskim Centrum Kultury. O otrzymaniu dofinansowania na remont ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020 pisaliśmy tutaj. Oficjalne przekazanie dotacji przez Prezydenta Miasta Wałbrzych Romana Szełemeja dostępne tutaj.

Ideą projektu Kino za Rogiem jest stworzenie nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą. Kina za Rogiem to przede wszystkim sale multimedialne adaptowane do funkcji małego kina, tworzone w ramach istniejącej infrastruktury publicznej i prywatnej w domach kultury, bibliotekach, szkołach, ośrodkach edukacyjnych i sportowych, remizach strażackich, sanatoriach, klubach czy kawiarniach. W dużych aglomeracjach rolą Kina za Rogiem jest przede wszystkim poszerzenie możliwości kontaktu ze sztuką filmową poprzez udostępnianie filmów rzadko lub nigdy nie trafiających do multipleksów. W małych miasteczkach i wsiach Kino za Rogiem przywraca modę na oglądanie filmów w kinie. W Kinie za Rogiem nie tylko animator kina, ale także widz ma wpływ na dobór repertuaru.

Wideo: Ryszard Bizoń

Share

Zobacz inne

Leave a Comment