Przekazanie dotacji na CK Kamienna Góra

Dnia 14 września 2016 roku w Urzędzie Miasta Kamienna Góra odbyło się spotkanie Burmistrza Krzysztofa Świątka i Prezydenta Miasta Wałbrzych Romana Szełemeja. Podczas briefingu prasowego zostały oficjalnie przekazane dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji na przebudowę budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze, o czym informowaliśmy wcześniej.

Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020.

Dzięki zaplanowanym działaniom, zwiększy się funkcjonalność budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze, przez co będzie on mógł stać się miejscem prowadzenia działalności kulturalnej dodatkowo dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamiennej Górze.

Po zrealizowaniu projektu, oferta kulturalna Centrum Kultury ulegnie rozszerzeniu (m. in. rozbudowana oferta teatralna, muzyczna i wystawiennicza) i wprowadzona zostanie oferta filmowa.

Realizacja projektu ma potrwać do końca 2017 roku.

Kilka dni wcześniej w Urzędzie Gminy Kamienna Góra została również przekazana dotacja na inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną w Pisarzowicach. Więcej na ten temat tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment