Kamiennej Góra szuka dyrektorów szkół podstawowych

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów dwóch kamiennogórskich szkół podstawowych.

Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Kamiennej Górze przy pl. Kościelnym 1.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze przy pl. Kościelnym 1” w terminie do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 14.00. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra.

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 7.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 7” w terminie do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 14.00. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra.

Pełna treść zarządzenia i załączniki znajdują się na stronie miasta.

Zobacz inne

Leave a Comment