XV Sesji Rady Gminy Marciszów – wideo

W dniu 28 lutego 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie trwają obrady XV Sesji Rady Gminy Marciszów.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Kalendarium imprez gminnych /dożynki/.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany do Statutu Gminy Marciszów,
b/ powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych,
c/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników sądowych,
d/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020,

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Wideo: Urząd Gminy Marciszów
Share

Zobacz inne

Leave a Comment