Gmina Lubawka i Gmina Kamienna Góra na liście rankingowej

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął kolejną uchwałę, dzięki której przysługuje pomoc na operacje typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

W ramach naboru wpłynęły 123 wnioski. Po przeprowadzeniu weryfikacji opartej o kryteria punktowe sporządzona została lista operacji, informująca o kolejności przysługiwania pomocy, obejmująca 104 wnioski.
Po podaniu do publicznej informacji listy, przeprowadzona będzie kontrola administracyjna wniosków o przyznanie pomocy w zakresie spełnienia warunków przyznania pomocy. Kontroli podlegają wnioski mieszczące się w wysokości 150% limitu środków – do 80 miejsca włącznie.

Na liście znalazła się Gmina Lubawka oraz Gmina Kamienna Góra.

Gmina Lubawka z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa” znalazła się na 40 miejscu.

Gmina Kamienna Góra z zadaniem pn. “Przebudowa Budynku Domu Kultury i Biblioteki w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Mediateki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” znalazła się na 70 miejscu.Share

Zobacz inne

Leave a Comment