Kolejne środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy w formie dotacji celowej planują zrealizować 145 zadań, na blisko 19,8 mln zł w latach 2018/2019.

W ankiecie rankingowej znalazł się Powiat Kamiennogórski, który otrzyma dotację w wysokości 38 tys. zł na „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” oraz dwie kamiennogórskie gminy.

Gmina Kamienna Góra otrzyma dofinansowanie w wysokości 74 088 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych Jawiszów-Olszyny.

Gmina Lubawka otrzyma 68 040 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Okrzeszynie oraz 110 880 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Starej Białce.Share

Zobacz inne

Leave a Comment