Garaż do wynajęcia w Kamiennej Górze

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu w nieruchomości nr 7 przy ul. J. Lompy Kamiennej Górze.

Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 15,68 m2 ustalona została na kwotę 104,11 zł brutto miesięcznie.

Przetarg odbędzie się 27.05.2020 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 20,00 zł do dnia 25.05.2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat dzierżawy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. 75 64-55-134.

Osoby, które dokonają wpłaty wadium proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment