Na sprzedaż ogródki w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 9:00 I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej pod ogródki przydomowe:

  1. Nr 17/31 o pow. 203 m2 – cena wywoławcza – 8 000,00 zł brutto, wadium 800,00 zł,
  2. Nr 17/35 o pow. 185 m2 – cena wywoławcza – 7 300,00 zł brutto, wadium 730,00 zł,
  3. Nr 17/36 o pow. 213 m2 – cena wywoławcza – 8 400,00 zł brutto, wadium 840,00 zł,.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 25 czerwca 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment