Brama Czadrowska – 1% podatku

Informujemy, iż Stowarzyszenie Brama Czadrowska otrzymało wpływy z 1% podatku. Kwota przekazanego 1% podatku wyniosła 741,40 zł.

Podstawę prawną do przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku stanowi art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którym podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

W imieniu członków Stowarzyszenia Brama Czadrowska oraz własnym dziękuję osobom, które zainteresowały się działalnością naszego stowarzyszenia i skorzystały z możliwości wsparcia nas kwotą 1% podatku. Dzięki waszemu wsparciu będziemy mogli zrealizować kolejne zadanie w sołectwie Czadrów.
Środki pieniężne wpłynęły z Urzędów Skarbowych: Kamienna Góra, Świdnica, Wałbrzych, Lubin.
Niezależnie od 1% podatku dochodowego przez cały rok mogą Państwo przekazywać darowizny pieniężne bezpośrednio na konto Stowarzyszenia.

Dane stowarzyszenia wraz z numerem rachunku bankowego dostępne tutaj.
Spis zrealizowanych zadań dostępny tutaj.

Dziękuję
Prezes Stowarzyszenia Brama Czadrowska
Artur Kubieniec

Share

Zobacz inne

Leave a Comment